Az Ásványtár története"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

TOKODY LÁSZLÓ

(1898. február 2. Budapest-1964. április 15. Budapest)

 > Vissza <


 

Tanár, mineralógus, múzeumi főigazgató-helyettes. A gimnázium befejezése után a budapesti tudományegyetem természetrajz-földrajz szakán folytatta tanulmányait, ami után középiskolai tanári diplomát szerzett. Később több külföldi tanulmányúton is résztvett. Így járt a bécsi és a zürichi egyetemen is.
Az egyetem elvégzése után a budapesti műegyetem ásvány-földtani tanszékére került. Ezen idő alatt több középiskolában is vállalt tanári állást.
1944-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Természettudományi Múzeumának ásvány- és kőzettárába. Itt több pozíciót is betöltött. Volt múzeumi őr, osztályvezető, igazgató őr, majd főigazgató-helyettes. 1963-ban vonult nyugalomba. Múzeumi tevékenysége során fő feladata a háborús károkat szenvedett gyűjtemény tisztítása, restaurálása, újrarendezése. 1949. októberére készültek el a kiállítások. Az ásványtár legnagyobb tragédiáját élte meg, amikor az 1956-os tűzvészben a gyűjtemény nagy része teljesen elpusztult. Ismét Tokodyra várt a feladat, hogy újjászervezze a kiállítást, a könyvtárat és a laboratóriumot. Múzeumi munkája mellett kristálykémiai előadásokat tartott az ELTE-n.
Tudományos munkásságának fő részét a kristálymorfológiai kutatások és a leíró ásványtan jelentette. Ez utóbbinak eddigi utolsó kiemelkedő képviselője volt. A geokémiai kutatások hazai megteremtője volt. Kiterjedt hazai gyűjtőmunkát folytatott a Velencei- és az Eperjes-Tokaji-hegységekben. Múzeumi, tudományos és oktatói munkája mellett több tudományos társaság tagja is volt. Így a Magyarhoni Földtani Társulat, Királyi Magyar Természettudományi Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai sorában tudhatta.
Munkássága elismeréseként megkapta többek között a Bugát-díjat, a Rauer-díjat, az MTA akadémiai-díjat, az MFT Vendl Mária díjat és emlékérmet.

 

 

Főbb műve: Magyarország meteoritgyűjteményei, 1951 (Dudichné Vendl Máriával), ezenkívül számtalan ásványtani cikket, publikációt jelentetett meg.
Múzeumunk Ásványtára főleg tudományos munkásságának emlékeit őrzi.

 


 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >