Az Ásványtár története"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE

(1907. április 16. Zalacsány-1992. június 19. Budapest)

 

> Vissza <


 

Mineralógus. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz-vegytan szakon szerzett tanári oklevelet 1930-ban. 1932-ben ugyanitt kőzettan-földtan-vegytan tárgyból doktorált. A diploma megszerzése után rögtön a Pázmány Péter Tudományegyetemen (később Eötvös Loránd Tudományegyetem) helyezkedett el. Tanársegéd, adjunktus, magántanár, majd tanszékvezető egyetemi tanár lett, amely megbízatást egészen nyugdíjazásáig ellátta. Egyetemi működése alatt betöltötte a dékánhelyettesi, a rektorhelyettesi, végül 1967-68 a rektori hivatalt is.
Jelentős tudományos tevékenységet fejtett ki az ércmikroszkópia és ércteleptan területén. A meteoritok vizsgálatában pedig a legjelentősebb magyar tudósnak tarthatjuk. Muzeológiai munkássága sem elhanyagolható, ugyanis 1970-79-ig önkéntes alapon ellátta a Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának szakmai felügyeletét.
Munkássága során több mint 100 tudományos közleménye jelent meg. Koch Sándorral közösen írt Ásványtan c. munkája ma is az egyetemi oktatás egyik alapműve. Kandidátusi fokozatát a föld- és ásványtani tudományokból 1952-ben szerezte, majd ugyanebből 1958-ban doktori címet is kapott.
Számos magyar és külföldi tudományos társaság és munkabizottság tagja volt.
Munkássága elismeréseként többek között megkapta a Magyarhoni Földtani Társulat emlékgyűrűjét illetve az ELTE arany díszérmét.
 

 

Főbb művei:
Koch S. & Sztrókay K. I. (1955): Ásványtan. Tankönyvkiadó, Budapest.
Sztrókay K. I., Grasselly Gy., Nemecz E. & Kiss J. (1970-71): Ásványtani praktikum I-II. Tankönyvkiadó, Budapest.

Ásványtárunk tudománytörténeti gyűjteménye főleg szakmai munkásságának dokumentumait őrzi. Így számos kutatási jelentés, beszámoló és később publikált kézirat van a múzeum birtokában.

 


 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >