Az Ásványtár története"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

KRENNER JÓZSEF

(1839. március 3. Buda-1920. január 16. Budapest)

 > Vissza <


Középiskolai tanulmányai befejeztével a bécsi majd a tübingeni egyetem természettudományi karára járt. Múzeumi pályafutása 1866-ban kezdődött, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárának segédőre lett. 1870-től ugyanezt a feladatot látta el a különálló ásvány-őslénytárban. Itt az ideiglenes őri beosztás után őr, igazgatóőr majd osztályigazgató lett.
A múzeumi munka mellett természetrajzot és geológiát is tanított a pesti kereskedelmi akadémián. Később a műegyetem ásvány- és kőzettani intézetében kapott egyetemi katedrát, majd nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a budapesti tudományegyetemre.
Tudományos munkássága főként a leíró ásványtanra, azon belül is a kristályalaktanra terjedt ki. 15 új ásványfaj leírása fűződik a nevéhez: krennerit, semseyit, avasit, dognácskait, kornelit, romboklász, szomolnokit, andorit, lorándit, széchenyiit, warthait, fizélyit, schafarzikit, pulszkyit, sjögrenit. Ezek közül a következőket a tudomány még ma is önálló ásványfajként ismer el: krennerit, semseyit, kornelit, romboklász, szomolnokit, andorit, lorándit, fizélyit. Különleges képessége volt, hogy nemcsak az ásvány fajtáját, de származási helyét is meghatározta. Tanári tevékenysége során Magyarország későbbi legkiválóbb mineralógusait is tanította.
Múzeumi munkássága során a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárát Európa egyik legkiemelkedőbb gyűjteményévé fejlesztette. Egyedülálló volt a meteorit- és az aranygyűjtemény. A tár 1956-os pusztulását szerencsére már nem érte meg.
Múzeumi, kutatói és oktatói munkája mellett számos szakmai és tudományos társaság választotta tagjai sorába. Így 1864-től a Magyarhoni Földtani Társulat, 1874-től az Magyar Tudományos Akadémia, levelező, majd 1888-tól rendes tagja lett.
Jelentős elismerései a következők voltak: udvari tanácsos (1902), Semsey-pályadíj (1908), MFT Szabó József emlékérem.
Múzeumunk gyűjteményében főleg fotók illetve személyes tárgyak, iratok találhatók meg.


 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >