Az Ásványtár története"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Az Ásványtár rövid története

1899-ben alapított múzeumunk egykori természetrajzi gyűjteményében ásványok is voltak. Ezt a gyűjteményrészt azonban 1955-ben a Természettudományi Gyűjteménnyel együtt felszámolták. Az 1970-es évek végén indultak újra a természettudományi kutatások a múzeumban. Az 1980-ban létrejött Ásványtár gyakorlatilag egy esztramos-hegyi cseppkövekből álló kollekciót örökölt meg.


A kezdetektől célul tűztük ki, hogy kutatásainkat nem korlátozzuk Borsod-Abaúj-Zemplén megye határain belülre, hanem egész Magyarország területén folytatjuk gyűjteménygyarapító és tudományos feldolgozó tevékenységünket, tekintettel arra, hogy hazánkban az ásványtannal – ezen belül is a topografikus és leíró ásványtannal – foglalkozó kutatók száma kevés. Ezzel összefüggésben lévő feladatunkat – a gyűjteményfejlesztést – különösen serkentette, hogy az 1970-es évektől folyamatosan és rohamosan csökkent a bányászati tevékenység az országban. Ez látványosan abban nyilvánult meg, hogy egyre-másra zártak be a legkülönbözőbb bányák (ércbányák, szénbányák, kőfejtők stb.). Márpedig elsősorban a bányák szolgáltatják folyamatosan működő feltárásaik révén a legtöbb ásványt. Ha nem törekszünk ebben az időszakban a feltárások anyagának teljességre törekvő begyűjtésére, az utánunk jövő generációnak erre már sok esetben egyáltalán nem lesz lehetősége.

            A tár létszáma a kezdeti egy főről 1995-re négyre nőtt. Jelenleg három szakalkalmazott végzi a muzeológusi feladatokat. Az évek során – előre meghatározott tervek alapján – többször, szinte teljesen bejártuk az ország területét és igyekeztünk minden fellelhető helyről mintákat gyűjteni. Figyelembe véve azonban azt, hogy ezzel a létszámmal nem lehet állandóan jelen lenni az ország különböző lelőhelyein, kiépítettük külső segítőkből álló, ún. területfelelősi rendszerünket. Ezek az amatőr mineralógusok – valójában profi ásványgyűjtők – a lakóhelyükhöz közeli bányákat, feltárásokat figyelik, járják folyamatosan, és a gyűjtött mintákból mindig juttatnak néhányat a számunkra. Ezzel a módszerrel szinte minden esetben az elsők között jutunk a hazai föld újdonágaihoz. „Ellenszolgáltatásként” a küldött mintákat meghatározzuk, így segítőink is nélkülözhetetlen adatokhoz jutnak.

            A magunk és a területfelelősök munkája során még mozaikszerű ásványtopográfiai információk egyenletesebbé tételére az 1984-ben megalakult Miskolci Ásványbarát Körrel, illetve az 1990-ben létrejött Magyar Minerofil Társasággal közösen évenként szervezett (3-7 napos) térképező táborok egy-egy szisztematikusan kijelölt terület alapos ásványtani felderítését szolgálják.

            Az anyag a terepi gyűjtéseken kívül természetesen ajándékozással, illetve vásárlással is szépen gyarapszik. Múzeumunk vezetése – sokszor anyagi helyzetét meghaladó módon – mindig nagyvonalú volt törekvéseinket látva, de ugyanígy viseltetett irántunk mindenkor a Nemzeti Kulturális Alap illetékes bizottsága is.

            Az elmúlt két évtized szisztematikus és dinamikus gyűjteményfejlesztési munkája eredményeként mára a Herman Ottó Múzeum Ásványtára rendelkezik a legteljesebb ásványgyűjteménnyel a mai Magyarország területéről. A 2000. év végi 16.208 tétel (hozzávetőleg 35.000 példány) gyarapodása az alábbi grafikonon látható.

 

 

            A tár legjelentősebb tudományos irányvonala a topografikus és leíró ásványtan. Ennek során egy-egy lelőhely ásványcsoportját, vagy a lelőhely teljes ásványtársulását dolgozzuk föl más kutatókkal közösen. A hazánkból eddig ismert több, mint 500 ásványból kb. 170-et (közöttük számos olyat, melynek a Földön csak néhány lelőhelye ismert) ennek keretében mutattunk ki. A 20. században a Magyarországon ismert ásványfajok számának alakulását az alábbi grafikon szemlélteti.

 

 

Végezetül felsoroljuk a Herman Ottó Múzeum Ásványtárának eddigi munkatársait: 

 

Szakáll Sándor

Lévai Zsolt

Kanó Márta

Jánosi Melinda

Tavas Béla

Fehér Béla

Tóthné Szabó Timea

Jáger Viktor

Károlyi Eszter

1980

l

 

 

 

 

 

 

   

1981

l

 

 

 

 

 

 

   

1982

l

 

 

 

 

 

 

   

1983

l

 

 

 

 

 

 

   

1984

l

 

 

 

 

 

 

   

1985

l

 

 

 

 

 

 

   

1986

l

l

 

 

 

 

 

   

1987

l

l

 

 

 

 

 

   

1988

l

 

l

 

 

 

 

   

1989

l

l

 

 

 

 

 

   

1990

l

l

 

 

 

 

 

   

1991

l

l

 

 

 

 

 

   

1992

l

l

 

 

 

 

 

   

1993

l

l

 

 

 

 

 

   

1994

l

l

 

l

l

 

 

   

1995

l

 

 

l

l

l

 

   

1996

l

 

 

 

l

l

 

   

1997

l

 

 

 

l

l

 

   

1998

l

 

 

 

l

l

l

   

1999

l

 

 

 

 

l

l

   

2000

l

 

 

 

 

l

l

   

2001

l

 

 

 

 

l

l

   

2002

l

 

 

 

 

l

l

   

2003

l

 

 

 

 

l

l

   

2004

l         l l l  

2005

l         l l l l

 

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < Közművelődés Education >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >