"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Magyar-Angol Ásványszótár

T
<Vissza a mutatóra>


Magyar név Angol név Képlet Kristályrendszer

Tacharanit

Tacharanite

Ca12Al2Si18O51 • 18H2O

monoklin

Tachihidrit

Tachyhydrite

CaMg2Cl6 • 12H2O

trigonális

Tadzsikit-(Y)

Tadzhikite-(Y)

Ca3(Y, Ce)2(Ti, Al, Fe3+)B4Si4O22

monoklin

Tajkanit

Taikanite

BaSr2Mn3+2O2Si4O12

monoklin

Tajmirit

Taimyrite

(Pd, Cu, Pt)3Sn

rombos

Takanelit

Takanelite

(Mn2+, Ca)Mn4+4O9 • H2O

hexagonális

Takedait

Takedaite

Ca3B2O6

trigonális

Takéuchiit

Takéuchiite

(Mg, Mn2+)2(Mn3+, Fe3+)BO5

rombos

Takovit

Takovite

Ni6Al2(CO3, OH)(OH)16 • 4H2O

trigonális

Talfeniszit

Thalfenisite

Tl6(Fe, Ni, Cu)25S26Cl

köbös

Talk

Talc

Mg3Si4O10(OH)2

triklin, monoklin

Talkuszit

Thalcusite

Tl2(Cu, Fe)4S4

tetragonális

Talmessit

Talmessite

Ca2Mg(AsO4)2 • 2H2O

triklin

Talnahit

Talnakhite

Cu9(Fe, Ni)8S16

köbös

Tamait

Tamaite

(Ca, K, Ba, Na)3-4Mn24(Si, Al)40(O, OH)112 • 21H2O

monoklin

Tamarugit

Tamarugite

NaAl(SO4)2 • 6H2O

monoklin

Tancoit

Tancoite

HNa2LiAl(PO4)2(OH)

rombos

Taneyamalit

Taneyamalite

Na(Mn2+, Mg, Fe2+)12Si12(O, OH)44

triklin

Tangeit

Tangeite

CaCu(VO4)(OH)

rombos

Tantáleszkinit-(Y)

Tantalaeschynite-(Y)

(Y, Ce, Ca)(Ta, Ti, Nb)2O6

rombos

Tantálkarbid

Tantalcarbide

(Ta, Nb)C

köbös

Tanteuxenit-(Y)

Tanteuxenite-(Y)

(Y, Ce, Ca)(Ta, Nb, Ti)2(O, OH)6

rombos

Tantit

Tantite

Ta2O5

triklin

Taramellit

Taramellite

Ba4(Fe3+, Ti, Fe2+, Mg)4(B2Si8O27)O2 Clx

rombos

Taramit

Taramite

Na[NaCa][(Fe2+, Mg)3Al2](Si6Al2)O22 (OH)2

monoklin

Taranakit

Taranakite

(K, Na)3(Al, Fe3+)5(PO4)2(PO3OH)6 • 18H2O

trigonális

Tarapacáit

Tarapacáite

K2CrO4

rombos

Tarbuttit

Tarbuttite

Zn2(PO4)(OH)

triklin

Tarkianit

Tarkianite

(Cu, Fe)(Re, Mo)4S8

köbös

Taseqit

Taseqite

Na12Sr3Ca6Fe3Zr3NbSi25O73(O, OH, H2O)3Cl2

trigonális

Tatarszkit

Tatarskite

Ca6Mg2(SO4)2(CO3)2Cl4(OH)4 • 7H2O

rombos

Tatyanait

Tatyanaite

(Pt, Pd)9Cu3Sn4

rombos

Taumazit

Thaumasite

Ca3Si(SO4)(CO3)(OH)6 • 12H2O

hexagonális

Tauszonit

Tausonite

SrTiO3

köbös

Tavorit

Tavorite

LiFe3+(PO4)(OH)

triklin

Tazseranit

Tazheranite

(Zr, Ti, Ca)O2

köbös

Teallit

Teallite

PbSnS2

rombos

Tedhadleyit

Tedhadleyite

Hg2+Hg+10O4I2(Cl, Br)2

triklin

Teepleit

Teepleite

Na2B(OH)4Cl

tetragonális

Tefroit

Tephroite

Mn2+2SiO4

rombos

Tegengrenit

Tegengrenite

(Mg, Mn)2Sb5+0,5(Mn3+, Si, Ti)0,5O4

trigonális

Teineit

Teineite

Cu2+Te4+O3 • 2H2O

rombos

Telargpalit

Telargpalite

(Pd, Ag)3Te (?)

köbös

Tellúr

Tellurium

Te

trigonális

Tellúrantimon

Tellurantimony

Sb2Te3

trigonális

Tellurit

Tellurite

TeO2

rombos

Tellurobizmutit

Tellurobismuthite

Bi2Te3

trigonális

Tellurohauchecornit

Tellurohauchecornite

Ni9BiTeS8

tetragonális

Telluronyevszkit

Telluronevskite

Bi3TeSe2

trigonális

Telluropalladinit

Telluropalladinite

Pd9Te4

monoklin

Temagamit

Temagamite

Pd3HgTe3

rombos

Tengchongit

Tengchongite

CaU6+6Mo6+2O25 • 12H2O

rombos

Tengerit-(Y)

Tengerite-(Y)

Y2(CO3)3 • 2-3H2O

rombos

Teniolit

Tainiolite

KLiMg2Si4O10F2

monoklin

Ténit

Taenite

(Ni, Fe)

köbös

Tennantit

Tennantite

(Cu, Ag, Zn, Fe)12(As, Sb)4S13

köbös

Tenorit

Tenorite

CuO

monoklin

Terlinguacreekit

Terlinguacreekite

Hg3O2Cl2

rombos

Terlinguait

Terlinguaite

Hg2OCl

monoklin

Termonátrit

Thermonatrite

Na2CO3 • H2O

rombos

Ternesit

Ternesite

Ca5(SiO4)2SO4

rombos

Ternovit

Ternovite

(Mg, Ca)Nb4O11 • nH2O (n » 10)

monoklin

Terranovait

Terranovaite

NaCaAl3Si17O40 • >7H2O

rombos

Terskit

Terskite

Na4ZrSi6O15(OH)2 • H2O

rombos

Tertschit

Tertschite

Ca4B10O19 • 20H2O

monoklin (?)

Teruggit

Teruggite

Ca4MgAs2B12O22(OH)12 • 12H2O

monoklin

Teschemacherit

Teschemacherite

(NH4)HCO3

rombos

Tesztibiopalladit

Testibiopalladite

Pd(Sb, Bi)Te

köbös

Tetraaurikuprid

Tetra-auricupride

AuCu

tetragonális

Tetradimit

Tetradymite

Bi2Te2S

trigonális

Tetraedrit

Tetrahedrite

(Cu, Fe)12Sb4S13

köbös

Tetraferriannit

Tetra-ferri-annite

KFe2+3(Si3Fe3+)O10(OH)2

monoklin

Tetraferriflogopit

Tetra-ferriphlogopite

KMg3(Si3Fe3+)O10(OH)2

monoklin

Tetraferroplatina

Tetraferroplatinum

PtFe

tetragonális

Tetrarooseveltit

Tetrarooseveltite

b-Bi(AsO4)

tetragonális

Tetraténit

Tetrataenite

FeNi

tetragonális

Tetrawickmanit

Tetrawickmanite

Mn2+Sn4+(OH)6

tetragonális

Thadeuit

Thadeuite

(Ca, Mn2+)(Mg, Fe2+, Mn2+)3(PO4)2 (OH, F)2

rombos

Thalénit-(Y)

Thalénite-(Y)

Y3Si3O10(F, OH)

monoklin

Theisit

Theisite

Cu5Zn5(AsO4, SbO4)2(OH)14

rombos (?)

Thénardit

Thénardite

Na2SO4

rombos

Theoparacelsite

Theoparacelsite

Cu3(OH)2As2O7

rombos

Theophrasztit

Theophrastite

Ni(OH)2

trigonális

Thérèsmagnanit

Thérèsmagnanite

(Co, Zn, Ni)6(SO4)(OH, Cl)10 • 8H2O

hexagonális

Thometzekit

Thometzekite

Pb(Cu, Zn)2(AsO4)2(OH, H2O)2

monoklin vagy triklin

Thomsenolit

Thomsenolite

NaCaAlF6 • H2O

monoklin

Thomsonit-Ca

Thomsonite-Ca

NaCa2Al5Si5O20 • 6H2O

rombos

Thomsonit-Sr

Thomsonite-Sr

(Sr, Ca)2NaAl5Si5O20 • 6-7H2O

rombos

Thoreaulit

Thoreaulite

Sn2+(Ta, Nb)2O6

monoklin

Thorikoszit

Thorikosite

Pb3(Sb3+, As3+)O3(OH)Cl2

tetragonális

Thortveitit

Thortveitite

(Sc, Y)2Si2O7

monoklin

Threadgoldit

Threadgoldite

Al(UO2)2(PO4)2(OH) • 8H2O

monoklin

Tichit

Tychite

Na6Mg2(CO3)4(SO4)

köbös

Tiemannit

Tiemannite

HgSe

köbös

Tienshanit

Tienshanite

Na2BaMn2+TiB2Si6O20

hexagonális

Tiettait

Tiettaite

(Na, K)17Fe3+TiSi16O29(OH)30 • 2H2O

rombos

Tilasit

Tilasite

CaMg(AsO4)F

monoklin

Tilleyit

Tilleyite

Ca5Si2O7(CO3)2

monoklin

Tillmannsit

Tillmannsite

(Ag3Hg)(V, As)O4

tetragonális

Tinakszit

Tinaksite

K2Na(Ca, Mn2+)2TiSi7O19(OH)

triklin

Tinkalkonit

Tincalconite

Na2B4O5(OH)4 • 3H2O

trigonális

Tinsleyit

Tinsleyite

KAl2(PO4)2(OH) • 2H2O

monoklin

Tinticit

Tinticite

Fe3+4(PO4)3(OH)3 • 5H2O

monoklin

Tintinait

Tintinaite

Pb22Cu+4(Sb, Bi)30S69

rombos

Tinzenit

Tinzenite

(Ca, Mn2+, Fe2+)3Al2BSi4O15(OH)

triklin

Tiptopit

Tiptopite

K2(Li, Na, Ca)6Be6(PO4)6(OH)2 • H2O

hexagonális

Tiragalloit

Tiragalloite

Mn2+4As5+Si3O12(OH)

monoklin

Tiretszkit

Tyretskite

Ca2B5O9(OH) • H2O

triklin

Tirolit

Tyrolite

CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4 • 6H2O

rombos

Tischendorfit

Tischendorfite

Pd8Hg3Se9

rombos

Tiszinalit

Tisinalite

Na3H3(Mn2+, Ca, Fe)TiSi6(O, OH)18 • 2H2O

trigonális

Titanit

Titanite

CaTiSiO5

monoklin

Titanowodginit

Titanowodginite

Mn2+TiTa2O8

monoklin

Titántaramellit

Titantaramellite

Ba4(Ti, Fe3+, Fe2+, Mg)4(B2Si8O27)O2 Clx

rombos

Tivanit

Tivanite

V3+TiO3(OH)

monoklin

Tlalocit

Tlalocite

(Cu2+, Zn)16(Te4+O3)(Te6+O4)2Cl(OH)25 • 27H2O

rombos

Tlapallit

Tlapallite

H6(Ca, Pb)2(Cu2+, Zn)3(SO4)(Te4+O3)4 (Te6+O6)

monoklin

Tobelit

Tobelite

(NH4, K)Al2(Si3Al)O10(OH)2

monoklin

Tobermorit

Tobermorite

Ca5Si6(O, OH)18 • 5H2O

rombos

Tochilinit

Tochilinite

6Fe0,9S • 5(Mg, Fe2+)(OH)2

monoklin

Tocornalit

Tocornalite

AgxHgyIz

?

Todorokit

Todorokite

(Mn2+, Ca, Na, K)(Mn4+, Mn2+, Mg)6O12 • 3H2O

monoklin

Tokióit

Tokyoite

Ba2Mn3+(VO4)2(OH)

monoklin

Tokkoit

Tokkoite

K2Ca4Si7O17(O, OH, F)4

triklin

Tolbacsit

Tolbachite

CuCl2

monoklin

Tolovkit

Tolovkite

IrSbS

köbös

Tombarthit-(Y)

Tombarthite-(Y)

Y4(Si, H4)4O12-x(OH)4+2x

monoklin

Tomichit

Tomichite

(V3+, Fe3+)4Ti3As3+O13(OH)

monoklin

Tongbait

Tongbaite

Cr3C2

rombos

Tooeleit

Tooeleite

Fe3+8(AsO4, SO4)6(OH)6 • 5H2O

rombos

Topáz

Topaz

Al2SiO4(F, OH)2

rombos

Torbastnäsit

Thorbastnäsite

Th(Ca, Ce)(CO3)2F2 • 3H2O

hexagonális

Torbernit

Torbernite

Cu(UO2)2(PO4)2 • 8-12H2O

tetragonális

Torianit

Thorianite

ThO2

köbös

Torit

Thorite

(Th, U)SiO4

tetragonális

Tornaszit

Thornasite

(Na, K)ThSi11(O, F, OH)25 • 8H2O

trigonális

Torogummit

Thorogummite

(Th, U6+)(SiO4)1-x(OH)4x

tetragonális

Torosteenstrupin

Thorosteenstrupine

CaMnThSi4O11(OH)F • 6H2O

amorf

Torreyit

Torreyite

(Mg, Mn2+)9Zn4(SO4)2(OH)22 • 8H2O

monoklin

Torutit

Thorutite

(Th, U, Ca)Ti2(O, OH)6

monoklin

Tosudit

Tosudite

(Mg, Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 • (Ca0,5, Na)0,33 (Al, Fe, Mg)2-3(Al, Si)4O10(OH)2 • nH2O

monoklin

Toszkanit

Tuscanite

K(Ca, Na)6(Si, Al)10O22(SO4, CO3)2 (OH) • H2O

monoklin

Tounkit

Tounkite

(Na, Ca, K)8Si6Al6O24(SO4)2Cl • H2O

hexagonális

Toyohait

Toyohaite

Ag2FeSn3S8

tetragonális

Törnebohmit-(Ce)

Törnebohmite-(Ce)

(Ce, La)2Al(SiO4)2(OH)

monoklin

Törnebohmit-(La)

Törnebohmite-(La)

(La, Ce)2Al(SiO4)2(OH)

monoklin

Trabzonit

Trabzonite

Ca4Si3O10 • 2H2O

monoklin

Tranquillityit

Tranquillityite

Fe2+8(Zr, Y)2Ti3Si3O24

hexagonális

Traskit

Traskite

Ba9Fe2+2Ti2(SiO3)12(OH, Cl, F)6 • 6H2O

hexagonális

Trattnerit

Trattnerite

(Fe, Mg)2(Mg, Fe)3Si12O30

hexagonális

Treasurit

Treasurite

Ag7Pb6Bi15S32

monoklin

Trechmannit

Trechmannite

AgAsS2

trigonális

Trembathit

Trembathite

(Mg, Fe2+)3B7O13Cl

trigonális

Tremolit

Tremolite

Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2

monoklin

Trevorit

Trevorite

NiFe3+2O4

köbös

Triangulit

Triangulite

Al3(UO2)4(PO4)4(OH)5 • 5H2O

triklin

Tridimit

Tridymite

SiO2

rombos, triklin

Trifilin

Triphylite

Li(Fe2+, Mn2+)PO4

rombos

Trigonit

Trigonite

Pb3Mn2+(As3+O3)2(As3+O2OH)

monoklin

Trikalszilit

Trikalsilite

(K, Na)AlSiO4

hexagonális

Trilitionit

Trilithionite

KLi1,5Al1,5(Si3Al)O10F2

monoklin

Trimerit

Trimerite

CaMn2+2Be3(SiO4)3

monoklin

Trimounsit-(Y)

Trimounsite-(Y)

Y2Ti2SiO9

monoklin

Triplit

Triplite

(Mn2+, Fe2+, Mg, Ca)2(PO4)(F, OH)

monoklin

Triploidit

Triploidite

(Mn2+, Fe2+)2(PO4)(OH)

monoklin

Trippkeit

Trippkeite

CuAs3+2O4

tetragonális

Tripuhyit

Tripuhyite

Fe2+Sb5+2O6

tetragonális

Tristramit

Tristramite

(Ca, U4+, Fe3+)(PO4, SO4) • 2H2O

hexagonális

Tritomit-(Ce)

Tritomite-(Ce)

(Ce, La, Ca, Y, Th)5(Si, B)3(O, OH, F)13 (?)

trigonális

Tritomit-(Y)

Tritomite-(Y)

(Y, Ca, La, Fe2+)5(Si, B, Al)3(O, OH, F)13 (?)

trigonális

Trogtalit

Trogtalite

CoSe2

köbös

Troilit

Troilite

FeS

hexagonális

Trolleit

Trolleite

Al4(PO4)3(OH)3

monoklin

Trona

Trona

Na3(CO3)(HCO3) • 2H2O

monoklin

Trögerit

Trögerite

(UO2)3(AsO4)2 • 12H2O (?)

tetragonális, monoklin

Truscottit

Truscottite

(Ca, Mn2+)14Si24O58(OH)8 • 2H2O

trigonális

Trüstedtit

Trüstedtite

(Ni, Co)3Se4

köbös

Tschermakit

Tschermakite

Ca2[(Mg, Fe2+)3Al2](Si6Al2)O22(OH)2

monoklin

Tschermigit

Tschermigite

(NH4)Al(SO4)2 • 12H2O

köbös

Tschernichit

Tschernichite

CaAl2Si6O16 • 8H2O

tetragonális

Tschörtnerit

Tschörtnerite

Ca4(K, Ca, Sr, Ba)3Cu3(OH)8[Al12Si12 O48] • nH2O (n » 20)

köbös

Tsnigriit

Tsnigriite

Ag9SbTe3(S, Se)3

monoklin

Tsumcorit

Tsumcorite

Pb(Zn, Fe3+)2(AsO4)2(OH, H2O)2

monoklin

Tsumebit

Tsumebite

Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH)

monoklin

Tsumgallit

Tsumgallite

GaO(OH)

rombos

Tsumoit

Tsumoite

BiTe

trigonális

Tučekit

Tučekite

Ni9Sb2S8

tetragonális

Tugarinovit

Tugarinovite

Mo4+O2

monoklin

Tugtupit

Tugtupite

Na4AlBeSi4O12Cl

tetragonális

Tuhualit

Tuhualite

(Na, K)Fe2+Fe3+Si6O15

rombos

Tuit

Tuite

Ca3(PO4)2

trigonális

Tulameenit

Tulameenite

Pt2FeCu

tetragonális

Tuliokit

Tuliokite

BaNa6Th(CO3)6 • 6H2O

trigonális

Tumcsait

Tumchaite

Na2(Zr, Sn)Si4O11 • 2H2O

monoklin

Tundrit-(Ce)

Tundrite-(Ce)

Na3(Ce, La)4(Ti, Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4 (OH) • 2H2O

triklin

Tundrit-(Nd)

Tundrite-(Nd)

Na3(Nd, La)4(Ti, Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4 (OH) • 2H2O

triklin

Tunellit

Tunellite

SrB6O9(OH)2 • 3H2O

monoklin

Tungsztenit

Tungstenite

WS2

hexagonális vagy trigonális

Tungsztibit

Tungstibite

Sb2WO6

rombos

Tungsztit

Tungstite

WO3 • H2O

rombos

Tunguzit

Tungusite

Ca4Fe2+2Si6O15(OH)6

?

Tuniszit

Tunisite

NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl

tetragonális

Tuperssuatsiait

Tuperssuatsiaite

Na(Fe3+, Mn2+)3Si8O20(OH)2 • 4H2O

monoklin

Turanit

Turanite

Cu5(VO4)2(OH)4 (?)

rombos (?)

Turkesztánit

Turkestanite

Th(Ca, Na)2(K1-xox)Si8O20 • nH2O

tetragonális

Turneaureit

Turneaureite

Ca5(AsO4, PO4)3Cl

hexagonális

Turtmannit

Turtmannite

(Mn, Mg)22,5Mg3-3x[(V, As)O4]3(SiO4)3 (AsO3)xO5-5x(OH)20+x

trigonális

Tuszionit

Tusionite

Mn2+Sn4+(BO3)2

trigonális

Tuzlait

Tuzlaite

NaCaB5O8(OH)2 • 3H2O

monoklin

Türkiz

Turquoise

CuAl6(PO4)4(OH)8 • 4H2O

triklin

Tvalcsrelidzeit

Tvalchrelidzeite

Hg12(Sb, As)8S15

monoklin

Tvedalit

Tvedalite

(Ca, Mn2+)4Be3Si6O17(OH)4 • 3H2O

rombos

Tveitit-(Y)

Tveitite-(Y)

Ca14Y5F43

trigonális

Tweddillit

Tweddillite

CaSr(Mn3+, Fe3+)2AlSi3O12(OH)

monoklin

Twinnit

Twinnite

Pb(Sb, As)2S4

triklin (?)

Tyeljusenkoit

Telyushenkoite

CsNa6Be2(Si, Al, Zn)18O39F2

trigonális

Tyihonyenkovit

Tikhonenkovite

SrAlF4(OH) • H2O

monoklin

Tyrrellit

Tyrrellite

(Cu, Co, Ni)3Se4

köbös

Tyujamunit

Tyuyamunite

Ca(UO2)2(V2O8) • 5-8H2O

rombos

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >