"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Magyar-Angol Ásványszótár

P
<Vissza a mutatóra>


Magyar név Angol név Képlet Kristályrendszer

Pääkönenit

Pääkönenite

Sb2AsS2

monoklin

Paarit

Paarite

Cu1,6Pb1,6Bi6,4S12

rombos

Paarit

Paarite

Cu1,7Pb1,7Bi6,3S12

rombos

Pabstit

Pabstite

Ba(Sn, Ti)Si3O9

hexagonális

Paceit

Paceite

C8H24O14CaCu

tetragonális

Pachnolit

Pachnolite

NaCaAlF6 • H2O

monoklin

Paděrait

Paděraite

AgPb2Cu6Bi11S22

monoklin

Padmait

Padmaite

PdBiSe

köbös

Paganoit

Paganoite

NiBi3+As5+O5

triklin

Pahasapait

Pahasapaite

Li8(Ca, Li, K, Na)11Be24(PO4)24 • 38H2O

köbös

Pahomovszkijit

Pakhomovskyite

Co3(PO4)2 • 8H2O

monoklin

Painit

Painite

CaZrBAl9O18

hexagonális

Palarsztanid

Palarstanide

Pd8(Sn, As)3

hexagonális

Palenzonait

Palenzonaite

NaCa2Mn2+2(VO4)3

köbös

Palermoit

Palermoite

(Li, Na)2(Sr, Ca)Al4(PO4)4(OH)4

rombos

Paligorszkit

Palygorskite

(Mg, Al)2Si4O10(OH) • 4H2O

monoklin

Palládium

Palladium

Pd

köbös

Palladoarzenid

Palladoarsenide

Pd2As

monoklin

Palladobizmutarzenid

Palladobismutharsenide

Pd2(As, Bi)

rombos

Palladodimit

Palladodymite

(Pd, Rh)2As

rombos

Palladszeit

Palladseite

Pd17Se15

köbös

Palmierit

Palmierite

(K, Na)2Pb(SO4)2

trigonális

Panasqueirait

Panasqueiraite

CaMg(PO4)(OH, F)

monoklin

Panethit

Panethite

(Na, Ca)(Mg, Fe2+)PO4

monoklin

Panunzit

Panunzite

(K, Na)AlSiO4

hexagonális

Paolovit

Paolovite

Pd2Sn

rombos

Papagoit

Papagoite

CaCuAlSi2O6(OH)3

monoklin

Paraalumohidrokalcit

Para-alumohydrocalcite

CaAl2(CO3)2(OH)4 • 6H2O

?

Parabariomikrolit

Parabariomicrolite

BaTa4O10(OH)2 • 2H2O

trigonális

Parabrandtit

Parabrandtite

Ca2Mn2+(AsO4)2 • 2H2O

triklin

Parabutlerit

Parabutlerite

Fe3+(SO4)(OH) • 2H2O

rombos

Paracelzián

Paracelsian

BaAl2Si2O8

monoklin

Paracepinit-Ba

Paratsepinite-Ba

(Ba, Na, K)2-x(Ti, Nb)2(Si4O12)(OH, O)2 • 4H2O

monoklin

Paracoquimbit

Paracoquimbite

Fe3+2(SO4)3 • 9H2O

trigonális

Paradamin

Paradamite

Zn2(AsO4)(OH)

triklin

Paradokrazit

Paradocrasite

Sb2(Sb, As)2

monoklin

Parafransoletit

Parafransoletite

Ca3Be2(PO4)2(PO3OH)2 • 4H2O

triklin

Paragonit

Paragonite

NaAl2(Si3Al)O10(OH)2

monoklin

Paraguanajuatit

Paraguanajuatite

Bi2(Se, S)3

trigonális

Parahopeit

Parahopeite

Zn3(PO4)2 • 4H2O

triklin

Parajamesonit

Parajamesonite

Pb4FeSb6S14

rombos (?)

Parakeldisit

Parakeldyshite

Na2ZrSi2O7

triklin

Parakhinit

Parakhinite

Cu2+3PbTe6+O6(OH)2

trigonális

Parakosztibit

Paracostibite

CoSbS

rombos

Parakrizotil

Parachrysotile

Mg3Si2O5(OH)4

rombos

Parakuzmenkoit-Fe

Parakuzmenkoite-Fe

(K, Ba)8Fe4Ti16(Si4O12)8(OH, O)16 • nH2O

monoklin

Paralabuncovit-Mg

Paralabuntsovite-Mg

Na8K8Mg4Ti16(Si4O12)8(O, OH)16 • nH2O

monoklin

Paralaurionit

Paralaurionite

PbCl(OH)

monoklin

Paralstonit

Paralstonite

BaCa(CO3)2

trigonális

Paramelakonit

Paramelaconite

Cu+2Cu2+2O3

tetragonális

Paramendozavilit

Paramendozavilite

NaAl4Fe3+7(PO4)5(P5+Mo6+12O40)(OH)16 • 56H2O

monoklin vagy triklin

Paramontroseit

Paramontroseite

VO2

rombos

Paranatiszit

Paranatisite

Na2TiO(SiO4)

rombos

Paranátrolit

Paranatrolite

Na2Al2Si3O10 • 3H2O

monoklin (?)

Paraniit-(Y)

Paraniite-(Y)

Ca2Y(AsO4)(WO4, MoO4)2

tetragonális

Paraotwayit

Paraotwayite

Ni(OH)2-x(SO4, CO3)0,5x (x » 0,6)

monoklin

Parapierrotit

Parapierrotite

Tl(Sb, As)5S8

monoklin

Pararammelsbergit

Pararammelsbergite

NiAs2

rombos

Pararealgár

Pararealgar

AsS

monoklin

Pararobertsit

Pararobertsite

Ca2Mn3+3O2(PO4)3 • 3H2O

monoklin

Pararzenolamprit

Pararsenolamprite

As

rombos

Paraschachnerit

Paraschachnerite

Ag1,2Hg0,8

rombos

Paraschoepit

Paraschoepite

UO3 • 1-2H2O

rombos

Parascholzit

Parascholzite

CaZn2(PO4)2 • 2H2O

monoklin

Paraspurrit

Paraspurrite

Ca5(SiO4)2(CO3)

monoklin

Paraszibirszkit

Parasibirskite

Ca2B2O5 • H2O

monoklin

Paraszimplezit

Parasymplesite

Fe2+3(AsO4)2 • 8H2O

monoklin

Paraszkorodit

Parascorodite

Fe3+AsO4 • 2H2O

hexagonális, trigonális

Paratacamit

Paratacamite

Cu2Cl(OH)3

trigonális

Paratellurit

Paratellurite

TeO2

tetragonális

Paratooit-(La)

Paratooite-(La)

La3(Ca, Sr)2NaCu(CO3)8

rombos

Paraumbit

Paraumbite

K3Zr2HSi6O18 • nH2O

rombos

Paravauxit

Paravauxite

Fe2+Al2(PO4)2(OH)2 • 8H2O

triklin

Paravinogradovit

Paravinogradovite

(Na, o)2(Ti4+, Fe3+)4(Si2O6)2Si3AlO10(OH)4 • H2O

triklin

Pargasit

Pargasite

NaCa2[(Mg, Fe2+)4Al](Si6Al2)O22(OH)2

monoklin

Parisit-(Ce)

Parisite-(Ce)

Ca(Ce, La)2(CO3)3F2

trigonális

Parisit-(Nd)

Parisite-(Nd)

Ca(Nd, Ce, La)2(CO3)3F2

trigonális

Parkerit

Parkerite

Ni3(Bi, Pb)2S2

monoklin

Parkinsonit

Parkinsonite

(Pb, Mo)4O4Cl

tetragonális

Parnauit

Parnauite

Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10 • 7H2O

rombos

Parsettensit

Parsettensite

(K, Na, Ca)(Mn, Al)7Si8O20(OH)8 • 2H2O (?)

rombos (?)

Parsonsit

Parsonsite

Pb2(UO2)(PO4)2 • 2H2O

monoklin

Parthéit

Parthéite

CaAl2Si2O8 • 2H2O

monoklin

Partzit

Partzite

Cu2Sb2(O, OH)7 (?)

köbös

Parvomanganoedenit

Parvo-mangano-edenite

Na(CaMn)Mg5(Si7Al)O22(OH)2

monoklin

Parvomanganotremolit

Parvo-manganotremolite

o(CaMn)Mg5Si8O22(OH)2

monoklin

Parwelit

Parwelite

(Mn2+, Mg)5Sb5+As5+SiO12

monoklin

Pascoit

Pascoite

Ca3V5+10O28 • 17H2O

monoklin

Patrónit

Patrónite

VS4

monoklin

Paulingit-Ca

Paulingite-Ca

(Ca0,5, K, Na, Ba0,5)10Al10Si32O84 • 27-44H2O

köbös

Paulingit-K

Paulingite-K

(K, Ca0,5, Na, Ba0,5)10Al10Si32O84 • 27-44H2O

köbös

Paulkellerit

Paulkellerite

Bi2Fe3+O2(PO4)(OH)2

monoklin

Paulkerrit

Paulkerrite

K(Mg, Mn2+)2(Fe3+, Al)2Ti(PO4)4(OH)3 • 15H2O

rombos

Paulmooreit

Paulmooreite

Pb2As3+2O5

monoklin

Pautovit

Pautovite

CsFe2S3

rombos

Pavonit

Pavonite

(Ag, Cu)(Bi, Pb)3S5

monoklin

Paxit

Paxite

CuAs2

monoklin

Pearceit

Pearceite

(Ag, Cu)16As2S11

monoklin

Pecorait

Pecoraite

Ni3Si2O5(OH)4

monoklin

Peisleyit

Peisleyite

Na3Al16(PO4)10(SO4)2(OH)17 • 20H2O

monoklin

Pekoit

Pekoite

PbCuBi11(S, Se)18

rombos

Pekovit

Pekovite

SrB2Si2O8

rombos

Pektolit

Pectolite

NaCa2Si3O8(OH)

triklin

Pellouxit

Pellouxite

(Cu, Ag)2Pb21Sb23S55ClO

monoklin

Pellyit

Pellyite

Ba2Ca(Fe2+, Mg)2Si6O17

rombos

Penfieldit

Penfieldite

Pb2Cl3(OH)

hexagonális

Penikisit

Penikisite

Ba(Mg, Fe2+)2Al2(PO4)3(OH)3

triklin

Penkvilkszit

Penkvilksite

Na4Ti2Si8O22 • 5H2O

monoklin vagy rombos

Pennantit

Pennantite

Mn2+5Al(Si3Al)O10(OH)8

triklin

Penobsquisit

Penobsquisite

Ca2Fe2+B9O13(OH)6Cl • 4H2O

monoklin

Penroseit

Penroseite

(Ni, Co, Cu)Se2

köbös

Pentagonit

Pentagonite

Ca(V4+O)Si4O10 • 4H2O

rombos

Pentahidrit

Pentahydrite

MgSO4 • 5H2O

triklin

Pentahidroborit

Pentahydroborite

CaB2O(OH)6 • 2H2O

triklin

Pentlandit

Pentlandite

(Fe, Ni)9S8

köbös

Penzsinit

Penzhinite

(Ag, Cu)4Au(S, Se)4

hexagonális

Peprossiit-(Ce)

Peprossiite-(Ce)

(Ce, La)Al2B3O9

hexagonális

Percevit

Pertsevite

Mg2(BO3)F

rombos

Percleveit-(Ce)

Percleveite-(Ce)

Ce2Si2O7

tetragonális

Peretait

Peretaite

CaSb3+4O4(OH)2(SO4)2 • 2H2O

monoklin

Perhamit

Perhamite

Ca3Al7(SiO4)3(PO4)4(OH)3 • 16,5H2O

hexagonális

Periklász

Periclase

MgO

köbös

Perit

Perite

PbBiO2Cl

rombos

Perlialit

Perlialite

K9Na(Ca, Sr)Al12Si24O72 • 15H2O

hexagonális

Perloffit

Perloffite

Ba(Mn2+, Fe2+)2Fe3+2(PO4)3(OH)3

monoklin

Permingeatit

Permingeatite

Cu3SbSe4

tetragonális

Perovszkit

Perovskite

CaTiO3

rombos

Perraultit

Perraultite

Na2KBaMn2+8(Ti, Nb)4Si8O32(OH, F, H2O)7

monoklin

Perrierit

Perrierite

(Ca, Ce, Th)4(Fe2+, Mg)2(Ti, Fe3+)3Si4 O22

monoklin

Perroudit

Perroudite

Hg5As4S5(Cl, I, Br)4

rombos

Perryit

Perryite

(Ni, Fe)8(Si, P)3

trigonális

Petalit

Petalite

LiAlSi4O10

monoklin

Petarasit

Petarasite

Na5Zr2Si6O18(OH, Cl) • 2H2O

monoklin

Petedunnit

Petedunnite

Ca(Zn, Mn2+, Fe2+, Mg)Si2O6

monoklin

Peterbaylissit

Peterbaylissite

Hg+3(CO3)(OH) • 2H2O

rombos

Petersenit-(Ce)

Petersenite-(Ce)

Na4(Ce, La, Nd)2(CO3)5

monoklin

Petersit-(Y)

Petersite-(Y)

(Ca, Y, Ce, Nd)Cu6(PO4)3(OH)6 • 3H2O

hexagonális

Petewilliamsit

Petewilliamsite

(Ni, Co)30(As2O7)15

monoklin

Petitjeanit

Petitjeanite

Bi3O(PO4)2(OH)

triklin

Petrovicit

Petrovicite

PbHgCu3BiSe5

rombos

Petrovszkait

Petrovskaite

AuAg(S, Se)

monoklin

Petrukit

Petrukite

(Cu, Fe, Zn)3(Sn, In)S4

rombos

Petscheckit

Petscheckite

U4+Fe2+(Nb, Ta)2O8

trigonális

Petterdit

Petterdite

PbCr3+2(CO3)2(OH)4 • H2O

rombos

Petzit

Petzite

Ag3AuTe2

köbös

Pezzottait

Pezzottaite

Cs(Be2Li)Al2Si6O18

trigonális

Phaunouxit

Phaunouxite

Ca3(AsO4)2 • 11H2O

triklin

Philipsbornit

Philipsbornite

PbAl3(AsO4)2(OH)5 • H2O

trigonális

Philipsburgit

Philipsburgite

(Cu, Zn)6(AsO4, PO4)2(OH)6 • H2O

monoklin

Phillipsit-Ca

Phillipsite-Ca

(Ca, K, Na)1-2(Si, Al)8O16 • 6H2O

monoklin

Phillipsit-K

Phillipsite-K

(K, Na, Ca)1-2(Si, Al)8O16 • 6H2O

monoklin

Phillipsit-Na

Phillipsite-Na

(Na, Ca, K)1-2(Si, Al)8O16 • 6H2O

monoklin

Pickeringit

Pickeringite

MgAl2(SO4)4 • 22H2O

monoklin

Picotpaulit

Picotpaulite

TlFe2S3

rombos

Piemontit

Piemontite

Ca2(Al, Mn3+, Fe3+)3(SiO4)(Si2O7)O (OH)

monoklin

Piergorit-(Ce)

Piergorite-(Ce)

Ca8Ce2(Al0,5Fe3+0,5)(o, Li, Be)2Si6B8O36(OH, F)2

monoklin

Pierrotit

Pierrotite

Tl2Sb6As4S16

rombos

Pigeonit

Pigeonite

(Mg, Fe2+, Ca)(Mg, Fe2+)Si2O6

monoklin

Pikrofarmakolit

Picropharmacolite

Ca4Mg(AsO4)2(HAsO3OH)2 • 11H2O

triklin

Pikromerit

Picromerite

K2Mg(SO4)2 • 6H2O

monoklin

Pillait

Pillaite

Pb9Sb10S23ClO0,5

monoklin

Pilsenit

Pilsenite

Bi4Te3

trigonális

Pinakiolit

Pinakiolite

(Mg, Mn2+)2(Mn3+, Sb3+)BO5

monoklin

Pinalit

Pinalite

Pb3W6+O5Cl2

rombos

Pinchit

Pinchite

Hg5O4Cl2

rombos

Pingguit

Pingguite

Bi3+6Te4+2O13

rombos

Pinnoit

Pinnoite

MgB2O4 • 3H2O

tetragonális

Pintadoit

Pintadoite

Ca2V5+2O7 • 9H2O

?

Pirargirit

Pyrargyrite

Ag3SbS3

trigonális

Piretit

Piretite

Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)4 • 4H2O

rombos

Pirit

Pyrite

FeS2

köbös

Piroaurit

Pyroaurite

Mg6Fe3+2(CO3)(OH)16 • 4H2O

trigonális

Pirobelonit

Pyrobelonite

PbMn2+(VO4)(OH)

rombos

Pirofánit

Pyrophanite

Mn2+TiO3

trigonális

Pirofillit

Pyrophyllite

Al2Si4O10(OH)2

monoklin, triklin

Piroklor

Pyrochlore

(Ca, Na)2Nb2O6(OH, F)

köbös

Pirokroit

Pyrochroite

Mn2+(OH)2

trigonális

Piroluzit

Pyrolusite

Mn4+O2

tetragonális

Piromorfit

Pyromorphite

Pb5(PO4)3Cl

hexagonális

Pirop

Pyrope

Mg3Al2(SiO4)3

köbös

Pirosztilpnit

Pyrostilpnite

Ag3SbS3

monoklin

Piroxferroit

Pyroxferroite

(Fe2+, Mn2+, Ca)SiO3

triklin

Piroxmangit

Pyroxmangite

Mn2+SiO3

triklin

Pirquitasit

Pirquitasite

Ag2ZnSnS4

tetragonális

Pirrhotin

Pyrrhotite

Fe1-xS (x = 0-0,17)

monoklin

Pirssonit

Pirssonite

Na2Ca(CO3)2 • 2H2O

rombos

Pitiglianoit

Pitiglianoite

K2Na6Si6Al6O24(SO4) • 2H2O

hexagonális

Pitticit

Pitticite

Fe3+x(AsO4)y(SO4)z • nH2O

amorf

Piypit

Piypite

K2Cu2+2(SO4)2O

tetragonális

Pjatyenkoit-(Y)

Pyatenkoite-(Y)

Na5(Y, Dy, Gd)TiSi6O18 • 6H2O

trigonális

Plagionit

Plagionite

Pb5Sb8S17

monoklin

Planchéit

Planchéite

Cu8Si8O22(OH)4 • H2O

rombos

Planerit

Planerite

Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8 • 4H2O

triklin

Platarzit

Platarsite

(Pt, Rh, Ru)AsS

köbös

Platina

Platinum

Pt

köbös

Platinirídium

Platiniridium

(Ir, Pt)

köbös

Plattnerit

Plattnerite

PbO2

tetragonális

Playfairit

Playfairite

Pb16Sb18S43

monoklin

Plombièrit

Plombièrite

Ca5H2Si6O18 • 6H2O (?)

rombos

Plumboagardit

Plumboagardite

(Pb, RFF, Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6 • 3H2O

hexagonális

Plumbobetafit

Plumbobetafite

(Pb, U, Ca)(Nb, Ti)2O6(OH, F)

köbös

Plumboferrit

Plumboferrite

Pb2Fe3+11-xMn2+xO19-2x (x = 1/3)

hexagonális

Plumbogummit

Plumbogummite

PbAl3(PO4)2(OH)5 • H2O

trigonális

Plumbojarosit

Plumbojarosite

PbFe3+6(SO4)4(OH)12

trigonális

Plumbomikrolit

Plumbomicrolite

(Pb, Ca)2(Ta, Nb)2O6(OH)

köbös

Plumbopalladinit

Plumbopalladinite

Pd3Pb2

hexagonális

Plumbopiroklor

Plumbopyrochlore

(Pb, Y, U, Ca)2-xNb2O6(OH)

köbös

Plumbotellurit

Plumbotellurite

a-PbTe4+O3

rombos

Plumbotsumit

Plumbotsumite

Pb5Si4O8(OH)10

rombos

Poitevinit

Poitevinite

(Cu2+, Fe2+, Zn)SO4 • H2O

triklin

Pojarkovit

Poyarkovite

Hg3ClO

monoklin

Pokrovszkit

Pokrovskite

Mg2(CO3)(OH)2 • 0,5H2O

monoklin

Polarit

Polarite

Pd(Bi, Pb)

rombos

Poldervaartit

Poldervaartite

(Ca, Mn2+)2(SiO3OH)(OH)

rombos

Polhemuszit

Polhemusite

(Zn, Hg)S

tetragonális

Polibázit

Polybasite

(Ag, Cu)16Sb2S11

monoklin

Polidimit

Polydymite

NiNi2S4

köbös

Polifit

Polyphite

Na17Ca3Mg(Ti, Mn)4(Si2O7)2(PO4)6O3 F5

triklin

Polihalit

Polyhalite

K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

triklin

Polikrász-(Y)

Polycrase-(Y)

(Y, Ca, Ce, U, Th)(Ti, Nb, Ta)2O6

rombos

Polilitionit

Polylithionite

KLi2AlSi4O10(F, OH)2

monoklin

Poljakovit-(Ce)

Polyakovite-(Ce)

(RFF, Ca)4(Mg, Fe2+)(Cr3+, Fe3+)2(Ti, Nb)2Si4O22

monoklin

Polkanovit

Polkanovite

Rh12As7

hexagonális

Polkovicit

Polkovicite

(Fe, Pb)3(Ge, Fe)1-xS4 (x = 0,18-0,69)

köbös

Pollucit

Pollucite

(Cs, Na)(AlSi2)O6 • nH2O

köbös

Ponomarjovit

Ponomarevite

K4Cu4OCl10

monoklin

Poppiit

Poppiite

Ca2(V3+, Fe3+, Mg)(V3+, Al)2(SiO4)(Si2O7)O(OH) • H2O

monoklin

Portlandit

Portlandite

Ca(OH)2

trigonális

Posnjakit

Posnjakite

Cu2+4(SO4)(OH)6 • H2O

monoklin

Potarit

Potarite

PdHg

tetragonális

Potosíit

Potosíite

Pb6Sn2FeSb2S14

triklin

Pottsit

Pottsite

HPbBi(VO4)2 • 2H2O

tetragonális

Poubait

Poubaite

PbBi2Se2(Te, S)2

trigonális

Poudretteit

Poudretteite

KNa2B3Si12O30

hexagonális

Poughit

Poughite

Fe3+2(TeO3)2(SO4) • 3H2O

rombos

Povondrait

Povondraite

NaFe3+3(Fe3+4Mg2)(BO3)3Si6O18(OH)3O

trigonális

Powellit

Powellite

CaMoO4

tetragonális

Prehnit

Prehnite

Ca2Al2Si3O10(OH)2

rombos

Preisingerit

Preisingerite

Bi3O(AsO4)2(OH)

triklin

Preiswerkit

Preiswerkite

Na(Mg2Al)(Al2Si2)O10(OH)2

monoklin

Preobrazsenszkit

Preobrazhenskite

Mg3B11O15(OH)9

rombos

Pretulit

Pretulite

ScPO4

tetragonális

Priceit

Priceite

Ca4B10O19 • 7H2O (?)

triklin

Priderit

Priderite

(K, Ba)(Ti, Fe3+)8O16

tetragonális

Pringleit

Pringleite

Ca9B26O34(OH)24Cl4 • 13H2O

triklin

Prizmatin

Prismatine

(o, Mg, Fe2+)(Al, Mg, Fe)9(Si, Al)4(B, Si, Al)O21(OH, F)

rombos

Probertit

Probertite

NaCaB5O7(OH)4 • 3H2O

monoklin

Prosperit

Prosperite

CaZn2(AsO4)2 • H2O

monoklin

Protasit

Protasite

Ba(UO2)3O3(OH)2 • 3H2O

monoklin

Protoantofillit

Protoanthophyllite

(Mg, Fe2+)7Si8O22(OH)2

rombos

Protoferroantofillit

Protoferro-anthophyllite

(Fe2+, Mn2+)2(Fe2+, Mg)5Si8O22(OH)2

rombos

Protomanganoferro-antofillit

Protomangano-ferro-anthophyllite

(Mn2+, Fe2+)2(Fe2+, Mg)5Si8O22(OH)2

rombos

Proudit

Proudite

Cu0-1Pb7,5Bi9,3-9,7(S, Se)22

monoklin

Proustit

Proustite

Ag3AsS3

trigonális

Prozopit

Prosopite

CaAl2(F, OH)8

monoklin

Przsevalszkit

Przhevalskite

Pb(UO2)2(PO4)2 • 4H2O

tetragonális

Pszeudoautunit

Pseudo-autunite

(H3O)4Ca2(UO2)2(PO4)4 • 5H2O (?)

tetragonális

Pszeudoboléit

Pseudoboléite

Pb31Cu24Cl62(OH)48

tetragonális

Pszeudobrookit

Pseudobrookite

(Fe3+, Fe2+)2(Ti, Fe3+)O5

monoklin

Pszeudocotunnit

Pseudocotunnite

K2PbCl4 (?)

rombos (?)

Pszeudograndreefit

Pseudograndreefite

Pb6(SO4)F10

rombos

Pszeudojohannit

Pseudojohannite

Cu6,5[(UO2)4O4(SO4)2]2(OH)5 • 25H2O

triklin

Pszeudolaueit

Pseudolaueite

Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 • 8H2O

monoklin

Pszeudomalachit

Pseudomalachite

Cu5(PO4)2(OH)4

monoklin

Pszeudorutil

Pseudorutile

Fe3+2Ti3O9

hexagonális

Pucherit

Pucherite

BiVO4

rombos

Pumpellyit-(Fe2+)

Pumpellyite-(Fe2+)

Ca2(Fe2+, Fe3+, Mg)Al2(SiO4)(Si2O7) (OH)2 • H2O

monoklin

Pumpellyit-(Fe3+)

Pumpellyite-(Fe3+)

Ca2(Fe3+, Mg, Fe2+)(Al, Fe3+)2(SiO4) (Si2O7)(OH)2 • H2O

monoklin

Pumpellyit-(Mg)

Pumpellyite-(Mg)

Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2 • H2O

monoklin

Pumpellyit-(Mn2+)

Pumpellyite-(Mn2+)

Ca2(Mn2+, Mg)(Al, Mn3+, Fe)2(SiO4) (Si2O7)(OH)2 • H2O

monoklin

Purpurit

Purpurite

(Mn3+, Fe3+)PO4

rombos

Puscsarovszkit

Pushcharovskite

Cu(AsO3OH) • H2O

triklin

Putoranit

Putoranite

Cu16-18(Fe, Ni)18-19S32

köbös

Putzit

Putzite

(Cu4,7Ag3,3)GeS6

köbös

p-Veatchit

p-Veatchite

Sr2B11O16(OH)5 • H2O

monoklin

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >