"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Magyar-Angol Ásványszótár

N
<Vissza a mutatóra>


Magyar név Angol név Képlet Kristályrendszer

Nabafit

Nabaphite

NaBaPO4 • 9H2O

köbös

Nabalamprofillit

Nabalamprophyllite

Ba(Na, Ba)Na3Ti(Ti2O2Si4O14)(OH, F)2

monoklin

Nabeszit

Nabesite

Na2BeSi4O10 • 4H2O

rombos

Nabiasit

Nabiasite

BaMn9[(V, As)O4]6(OH)2

köbös

Nabokoit

Nabokoite

Cu2+7Te4+O4(SO4)5 • KCl

tetragonális

Nadorit

Nadorite

PbSb3+O2Cl

rombos

Nafertiszit

Nafertisite

Na3(Fe2+, Fe3+)6(Ti2Si12O34)(O, OH)7 • 2H2O

monoklin

Nagashimalit

Nagashimalite

Ba4(V3+, Ti)4(B2Si8O27)(O, OH)2Cl

rombos

Nagelschmidtit

Nagelschmidtite

Ca3(PO4)2 • 2a-Ca2SiO4

?

Nagyágit

Nagyágite

Pb5Au(Te, Sb)4S5-8

tetragonális (?)

Nahfoit

Nahpoite

Na2HPO4

monoklin

Nahkolit

Nahcolite

NaHCO3

monoklin

Nakafit

Nacaphite

Na2Ca(PO4)F

triklin

Nakareniobszit-(Ce)

Nacareniobsite-(Ce)

Na3Ca3(Ce, La)(Nb, Ti)(Si2O7)2OF3

monoklin

Nakauraiit

Nakauraiite

Cu2+8(SO4)4(CO3)(OH)6 • 48H2O

rombos

Na-komarovit

Na-komarovite

(Na, Ca, H)2Nb2Si2O10(OH, F)2 • H2O

rombos

Nakrit

Nacrite

Al2Si2O5(OH)4

monoklin

Naldrettit

Naldrettite

Pd2Sb

rombos

Nalifoit

Nalipoite

NaLi2PO4

rombos

Namansilit

Namansilite

NaMn3+Si2O6

monoklin

Nambulit

Nambulite

(Li, Na)Mn2+4Si5O14(OH)

triklin

Namibit

Namibite

Cu(BiO)2(VO4)(OH)

monoklin

Namuwit

Namuwite

(Zn, Cu2+)4(SO4)(OH)6 • 4H2O

trigonális

Nanlingit

Nanlingite

CaMg4(As3+O3)2F4

trigonális

Nanpingit

Nanpingite

Cs(Al, Mg, Fe2+, Li)2(Si3Al)O10(OH, F)2

monoklin

Nantokit

Nantokite

CuCl

köbös

Narsarsukit

Narsarsukite

Na2(Ti, Fe3+)Si4(O, F)11

tetragonális

Nasinit

Nasinite

Na2B5O8(OH) • 2H2O

rombos

Nasonit

Nasonite

Pb6Ca4Si6O21Cl2

hexagonális

Nastrofit

Nastrophite

Na(Sr, Ba)PO4 • 9H2O

köbös

Naszledovit

Nasledovite

PbMn2+3Al4(CO3)4(SO4)O5 • 5H2O

?

Nataliit

Natalyite

Na(V3+, Cr3+)Si2O6

monoklin

Natanit

Natanite

Fe2+Sn4+(OH)6

köbös

Natiszit

Natisite

Na2TiO(SiO4)

tetragonális

Nátrit

Natrite

Na2CO3

monoklin

Nátriumantofillit

Sodicanthophyllite

NaMg7(Si7Al)O22(OH)2

rombos

Nátriumautunit

Sodium autunite

Na2(UO2)2(PO4)2 • 6-8H2O

tetragonális

Nátriumbetpakdalit

Sodium betpakdalite

(Na, Ca)3Fe3+2(As2O4)(MoO4)6 • 15H2O

monoklin

Nátriumboltwoodit

Sodium boltwoodite

(H3O)(Na, K)(UO2)SiO4 • H2O

rombos

Nátriumfarmakosziderit

Sodium pharmacosiderite

(Na, K)2Fe3+4(AsO4)3(OH)5 • 7H2O

köbös

Nátriumferriferropedrizit

Sodic-ferri-ferropedrizite

NaLi2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2

monoklin

Nátriumferripedrizit

Sodic-ferripedrizite

Na(LiNa)[Fe3+2Mg2Li]Si8O22(OH)2

monoklin

Nátriumferroantofillit

Sodic-ferro-anthophyllite

NaFe2+7(Si7Al)O22(OH)2

rombos

Nátriumferrogèdrit

Sodic-ferrogèdrite

Na[Fe2+6Al](Si6Al2)O22(OH)2

rombos

Nátriumgèdrit

Sodicgèdrite

Na[Mg6Al](Si6Al2)O22(OH)2

rombos

Nátriumtimsó

Sodium alum

NaAl(SO4)2 • 12H2O

köbös

Nátriumuranoszpinit

Sodium uranospinite

(Na2, Ca)(UO2)2(AsO4)2 • 5H2O

tetragonális

Nátriumzippeit

Sodium-zippeite

Na4(UO2)6(SO4)3(OH)10 • 4H2O

rombos

Nátroalunit

Natroalunite

NaAl3(SO4)2(OH)6

trigonális

Nátroapofillit

Natroapophyllite

NaCa4Si8O20F • 8H2O

rombos

Nátrobiztantit

Natrobistantite

(Na, Cs)Bi(Ta, Nb, Sb)4O12

köbös

Nátrodufrénit

Natrodufrénite

Na(Fe3+, Fe2+)(Fe3+, Al)5(PO4)4(OH)6 • 2H2O

monoklin

Nátrofairchildit

Natrofairchildite

Na2Ca(CO3)2

rombos

Nátrofilit

Natrophilite

NaMn2+PO4

rombos

Nátrofoszfát

Natrophosphate

Na7(PO4)2(F, Cl) • 19H2O

köbös

Nátrojarosit

Natrojarosite

NaFe3+3(SO4)2(OH)6

trigonális

Nátrokalkit

Natrochalcite

NaCu2(SO4)2(OH, H2O)2

monoklin

Nátrolemoynit

Natrolemoynite

Na4Zr2Si10O26 • 9H2O

monoklin

Nátrolit

Natrolite

Na2Al2Si3O10 • 2H2O

rombos

Nátromontebrasit

Natromontebrasite

(Na, Li)Al(PO4)(OH, F)

triklin

Nátron

Natron

Na2CO3 • 10H2O

monoklin

Nátronambulit

Natronambulite

(Na, Li)Mn2+4Si5O14(OH)

triklin

Nátroniobit

Natroniobite

NaNbO3

monoklin (?)

Nátronsalétrom

Nitratine

NaNO3

trigonális

Nátroszilit

Natrosilite

Na2Si2O5

monoklin

Nátrotantit

Natrotantite

Na2Ta4O11

trigonális

Nátroxalát

Natroxalate

Na2C2O4

monoklin

Naujakasit

Naujakasite

Na6(Fe2+, Mn2+)Al4Si8O26

monoklin

Naumannit

Naumannite

Ag2Se

rombos

Navajoit

Navajoite

(V5+, Fe3+)10O24 • 12H2O

monoklin

Nchwaningit

Nchwaningite

Mn2+2SiO3(OH)2 • H2O

rombos

Nealit

Nealite

Pb4Fe2+(AsO3)2Cl4 • 2H2O

triklin

Nefelin

Nepheline

(Na, K)AlSiO4

hexagonális

Neighborit

Neighborite

NaMgF3

rombos

Nekoit

Nekoite

Ca3Si6O15 • 7H2O

triklin

Nelenit

Nelenite

(Mn2+, Fe2+)16As3+3Si12O36(OH)17

trigonális

Neltnerit

Neltnerite

CaMn3+6SiO12

tetragonális

Neotokit

Neotocite

(Mn2+, Fe2+)SiO3 • H2O (?)

amorf

Népouit

Népouite

Ni3Si2O5(OH)4

rombos (?)

Nepskoeit

Nepskoeite

Mg4Cl(OH)7 • 6H2O

rombos

Neptunit

Neptunite

KNa2Li(Fe2+, Mn2+, Mg)2Ti2Si8O24

monoklin

Neskevaarait-Fe

Neskevaaraite-Fe

NaK3Fe(Ti, Nb)4(Si4O12)2(O, OH)4 • 6H2O

monoklin

Nesquehonit

Nesquehonite

Mg(HCO3)(OH) • 2H2O

monoklin

Neustädtelit

Neustädtelite

Bi2Fe3+Fe3+O2(OH)2(AsO4)2

triklin

Nevadait

Nevadaite

(Cu, o, Al, V3+)6Al8(PO4)8F8(OH)2(H2O)22

rombos

Newberyit

Newberyite

Mg(PO3OH) • 3H2O

rombos

Neyit

Neyite

Pb7(Cu, Ag)2Bi6S17

monoklin

Nežilovit

Nežilovite

PbZn2(Mn4+, Ti4+)2Fe3+8O19

hexagonális

Niahit

Niahite

(NH4)(Mn2+, Mg)PO4 • H2O

rombos

Nickenichit

Nickenichite

Na(Cu, Ca)(Mg, Fe3+, Al)3(AsO4)3

monoklin

Niedermayrit

Niedermayrite

Cu4Cd(SO4)2(OH)6 • 4H2O

monoklin

Nierit

Nierite

a-Si3N4

trigonális

Niggliit

Niggliite

PtSn

hexagonális

Niigatait

Niigataite

CaSrAl3(Si2O7)(SiO4)O(OH)

monoklin

Nikischerit

Nikischerite

NaFe2+6Al3(SO4)2(OH)18(H2O)12

trigonális

Nikkel

Nickel

Ni

köbös

Nikkelalumit

Nickelalumite

(Ni, Cu2+)Al4[(SO4), (NO3)2](OH)12 • 3H2O

monoklin

Nikkelaustinit

Nickelaustinite

Ca(Ni, Zn)(AsO4)(OH)

rombos

Nikkelbischofit

Nickelbischofite

NiCl2 • 6H2O

monoklin

Nikkelblödit

Nickelblödite

Na2(Ni, Mg)(SO4)2 • 4H2O

monoklin

Nikkelboussingaultit

Nickel-boussingaultite

(NH4)2(Ni, Mg)(SO4)2 • 6H2O

monoklin

Nikkelfoszfid

Nickelphosphide

(Ni, Fe)3P

tetragonális

Nikkelhexahidrit

Nickelhexahydrite

(Ni, Mg, Fe2+)(SO4) • 6H2O

monoklin

Nikkelin

Nickeline

NiAs

hexagonális

Nikkellotharmeyerit

Nickellotharmeyerite

Ca(Ni, Fe)2(AsO4)2(H2O, OH)2

monoklin

Nikkelschneebergit

Nickelschneebergite

BiNi2(AsO4)2(H2O)(OH)

monoklin

Nikkelskutterudit

Nickel-skutterudite

(Ni, Co)As2-3

köbös

Nikkelzippeit

Nickel-zippeite

Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10 • 16H2O

rombos

Nikromit

Nichromite

(Ni, Co, Fe2+)(Cr, Fe3+, Al)2O4

köbös

Nimit

Nimite

(Ni, Mg, Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8

monoklin

Ningyoit

Ningyoite

(U, Ca, Ce)2(PO4)2 • 1-2H2O

rombos

Niningerit

Niningerite

(Mg, Fe2+, Mn)S

köbös

Nioboeszkinit-(Ce)

Niobo-aeschynite-(Ce)

(Ce, Ca, Th)(Nb, Ti)2(O, OH)6

rombos

Nioboeszkinit-(Nd)

Niobo-aeschynite-(Nd)

(Nd, Ce)(Nb, Ti)2(O, OH)6

rombos

Niobofillit

Niobophyllite

(K, Na)3(Fe2+, Mn2+)6(Nb, Ti)2Si8O24(O, OH, F)7

triklin

Niobokarbid

Niobocarbide

(Nb, Ta)C

köbös

Niobokupletszkit

Niobokupletskite

K2Na(Mn, Zn, Fe)7(Nb, Zr, Ti)2Si8O26 (OH)4(O, F)

triklin

Niokalit

Niocalite

Ca7Nb(Si2O7)2O3F

monoklin

Nisbit

Nisbite

NiSb2

rombos

Nissonit

Nissonite

Cu2Mg2(PO4)2(OH)2 • 5H2O

monoklin

Nitrobarit

Nitrobarite

Ba(NO3)2

köbös

Nitrokalcit

Nitrocalcite

Ca(NO3)2 • 4H2O

monoklin

Nitromagnezit

Nitromagnesite

Mg(NO3)2 • 6H2O

monoklin

Nobleit

Nobleite

CaB6O9(OH)2 • 3H2O

monoklin

Noélbensonit

Noélbensonite

BaMn3+2(Si2O7)(OH)2 • H2O

rombos

Nolanit

Nolanite

(V3+, Fe3+, Fe2+, Ti)10O14(OH)2

hexagonális

Nontronit

Nontronite

(Ca0,5, Na)0,3Fe3+2(Si, Al)4O10(OH)2 • nH2O

monoklin

Norbergit

Norbergite

Mg3(SiO4)(F, OH)2

rombos

Nordenskiöldin

Nordenskiöldine

CaSn4+B2O6

trigonális

Nordit-(Ce)

Nordite-(Ce)

(Na, Mn)3(Sr, Ca)(Ce, La)(Zn, Mg)Si6 O17

rombos

Nordit-(La)

Nordite-(La)

(Na, Mn)3(Sr, Ca)(La, Ce)(Zn, Mg)Si6 O17

rombos

Nordstrandit

Nordstrandite

Al(OH)3

triklin

Nordströmit

Nordströmite

Pb3CuBi7(S, Se)14

monoklin

Normandit

Normandite

NaCa(Mn2+, Fe2+)(Ti, Nb, Zr)Si2O7OF

monoklin

Norrishit

Norrishite

KLiMn3+2Si4O12

monoklin

Norsethit

Norsethite

BaMg(CO3)2

trigonális

Northupit

Northupite

Na3Mg(CO3)2Cl

köbös

Noseán

Nosean

Na8Al6Si6O24(SO4) • H2O

köbös

Nováčekit

Nováčekite

Mg(UO2)2(AsO4)2 • 10-12H2O

tetragonális

Novákit

Novákite

(Cu, Ag)21As10

monoklin

Novgorodovait

Novgorodovaite

Ca2(C2O4)Cl2 • 2H2O

monoklin

Nowackiit

Nowackiite

Cu6Zn3As4S12

trigonális

Nsutit

Nsutite

Mn4+1-xMn2+xO2-2x(OH)2x (x is small)

hexagonális

Nuffieldit

Nuffieldite

Pb2Cu(Pb, Bi)Bi2S7

rombos

Nukundamit

Nukundamite

(Cu, Fe)4S4

trigonális

Nullaginit

Nullaginite

Ni2(CO3)(OH)2

monoklin

Nyböit

Nyböite

NaNa2[Mg3Al2](Si7Al)O22(OH)2

monoklin

Nyefedovit

Nefedovite

Na5Ca4(PO4)4F

triklin

Nyekraszovit

Nekrasovite

Cu26V2(Sn, As, Sb)6S32

köbös

Nyenadkevicsit

Nenadkevichite

Na8-xNb4(Si4O12)2(O, OH)4 • 8H2O

rombos

Nyerereit

Nyerereite

Na2Ca(CO3)2

rombos

Nyevszkit

Nevskite

Bi(Se, S)

trigonális

Nyifontovit

Nifontovite

Ca3B6O6(OH)12 • 2H2O

monoklin

Nyikszergijevit

Niksergievite

[Ba1,33Ca0,67Al(CO3)(OH)4][Al2(AlSi3O10)(OH)2] • nH2O

monoklin

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >