"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Magyar-Angol Ásványszótár

K
<Vissza a mutatóra>


Magyar név Angol név Képlet Kristályrendszer

Kaatialait

Kaatialaite

Fe3+(H2AsO4)3 • 5H2O

monoklin

Kabazit-Ca

Chabazite-Ca

(Ca0,5, Na, K)4Al4Si8O24 • 12H2O

triklin, trigonális

Kabazit-K

Chabazite-K

(K, Ca0,5, Na)4Al4Si8O24 • 12H2O

triklin, trigonális

Kabazit-Na

Chabazite-Na

(Na, Ca0,5, K)4Al4Si8O24 • 12H2O

triklin, trigonális

Kabazit-Sr

Chabazite-Sr

(Sr, Ca)2Al4Si8O24 • 12H2O

trigonális

Kadirelit

Kadyrelite

Hg+6H(Br, Cl)3O2

köbös

Kadmium

Cadmium

Cd

hexagonális

Kadmoindit

Cadmoindite

CdIn2S4

köbös

Kadmoszelit

Cadmoselite

CdSe

hexagonális

Kaersutit

Kaersutite

NaCa2[(Mg, Fe2+)4Ti](Si6Al2)O22(OH)2

monoklin

Kafarzit

Cafarsite

Ca8(Ti, Fe2+, Fe3+, Mn)6-7(As3+O3)12 • 4H2O

köbös

Kafetit

Cafetite

Ca(Fe3+, Al)2Ti4O12 • 4H2O

monoklin

Kahlerit

Kahlerite

Fe2+(UO2)2(AsO4)2 • 10-12H2O

tetragonális

Kainit

Kainite

MgSO4 • KCl • 3H2O

monoklin

Kainozit-(Y)

Kainosite-(Y)

Ca2(Y, Ce)2Si4O12(CO3) • H2O

rombos

Kaiszikhit-(Y)

Caysichite-(Y)

Ca3(Yb, Er)Y4Si8O20(CO3)6(OH) • 7H2O

rombos

Kakoxén

Cacoxenite

Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12 •nH2O (n » 75)

hexagonális

Kalborszit

Kalborsite

K6BAl4Si6O20(OH)4Cl

tetragonális

Kalcioancilit-(Ce)

Calcio-ancylite-(Ce)

(Ca, Sr)Ce3(CO3)4(OH)3 • H2O

monoklin

Kalcioancilit-(Nd)

Calcio-ancylite-(Nd)

Ca(Nd, Ce, Gd, Y)3(CO3)4(OH)3 • H2O

monoklin

Kalcioandyrobertsit

Calcioandyrobertsite

KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2](H2O)2

monoklin

Kalcioaravaipait

Calcioaravaipaite

PbCa2Al(F, OH)9

monoklin

Kalciobetafit

Calciobetafite

Ca2(Nb, Ti)2(O, OH)7

köbös

Kalcioborit

Calcioborite

CaB2O4

rombos

Kalcioburbankit

Calcioburbankite

Na3(Ca, RFF, Sr)3(CO3)5

hexagonális

Kalciocopiapit

Calciocopiapite

CaFe3+4(SO4)6(OH)2 • 19H2O

triklin

Kalcioferrit

Calcioferrite

Ca4Mg(Fe3+, Al)4(PO4)6(OH)4 • 13H2O

monoklin

Kalciohilairit

Calciohilairite

CaZrSi3O9 • 3H2O

trigonális

Kalciopetersit

Calciopetersite

CaCu6(PO4)2(PO3OH)(OH)6 • 3H2O

hexagonális

Kalciotantit

Calciotantite

CaTa4O11

hexagonális

Kalciouranoit

Calciouranoite

(Ca, Ba, Pb)U2O7 • 5H2O

?

Kalciovolborthit

Calciovolborthite

CaCu(VO4)(OH)

rombos

Kalcirtit

Calzirtite

Ca2Zr5Ti2O16

tetragonális

Kalcit

Calcite

CaCO3

trigonális

Kalciumkataplejit

Calcium catapleiite

CaZrSi3O9 • 2H2O

hexagonális (?)

Kalcjarlit

Calcjarlite

Na(Ca, Sr)3Al3(F, OH)16

monoklin (?)

Kalcurmolit

Calcurmolite

Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2 • 11H2O

?

Kaledonit

Caledonite

Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6

rombos

Káliarfvedsonit

Potassicarfvedsonite

KNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2

monoklin

Káliborit

Kaliborite

KHMg2B12O16(OH)10 • 4H2O

monoklin

Kalicinit

Kalicinite

KHCO3

monoklin

Káliferrisadanagait

Potassicferri-sadanagaite

(K, Na)Ca2[(Fe2+, Mg)3(Fe3+, Al)2] (Si5Al3)O22(OH)2

monoklin

Kálifluororichterit

Potassic-fluororichterite

(K, Na)[NaCa](Mg, Fe2+)5Si8O22F2

monoklin

Kálikarfolit

Potassic-carpholite

K(Mn2+, Li)2Al4Si4O12(OH)4F4

rombos

Kálikloropargasit

Potassic chloropargasite

(K, Na)Ca2[(Mg, Fe2+)4Al](Si6Al2)O22(Cl, OH)2

monoklin

Kálileakeit

Potassicleakeite

KNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2

monoklin

Káli-magneziosadanagait

Potassic-magnesiosadanagaite

(K, Na)Ca2[(Mg, Fe2+)3(Fe3+, Al)2] (Si5Al3)O22(OH)2

monoklin

Kalinit

Kalinite

KAl(SO4)2 • 11H2O

monoklin (?)

Kalinyinit

Kalininite

ZnCr2S4

köbös

Kaliofilit

Kaliophilite

KAlSiO4

hexagonális

Kálipargasit

Potassicpargasite

(K, Na)Ca2[(Mg, Fe2+)4Al](Si6Al2)O22 (OH)2

monoklin

Kálipiroklor

Kalipyrochlore

(K, Sr)2-x(Nb, Ti)2O6(O, OH) • nH2O

köbös

Kálisadanagait

Potassicsadanagaite

(K, Na)Ca2[(Fe2+, Mg)3(Fe3+, Al)2] (Si5Al3)O22(OH)2

monoklin

Kálisalétrom

Niter

KNO3

rombos

Kálistroncit

Kalistrontite

K2Sr(SO4)2

trigonális

Kálitimsó

Potassium alum

KAl(SO4)2 • 12H2O

köbös

Kalkantit

Chalcanthite

CuSO4 • 5H2O

triklin

Kalklacit

Calclacite

CaCl2 • Ca(C2H3O2)2 • 10H2O

monoklin vagy triklin

Kalkoalumit

Chalcoalumite

CuAl4(SO4)(OH)12 • 3H2O

monoklin

Kalkocianit

Chalcocyanite

Cu2+SO4

rombos

Kalkofánit

Chalcophanite

(Zn, Fe2+, Mn2+)Mn4+3O7 • 3H2O

trigonális

Kalkofillit

Chalcophyllite

Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24 • 36H2O

trigonális

Kalkomenit

Chalcomenite

Cu2+Se4+O3 • 2H2O

rombos

Kalkonátronit

Chalconatronite

Na2Cu(CO3)2 • 3H2O

monoklin

Kalkopirit

Chalcopyrite

CuFeS2

tetragonális

Kalkosziderit

Chalcosiderite

CuFe3+6(PO4)4(OH)8 • 4H2O

triklin

Kalkosztibit

Chalcostibite

CuSbS2

rombos

Kalkotallit

Chalcothallite

Tl2(Cu, Fe)6SbS4

tetragonális

Kalkozin

Chalcocite

Cu2S

monoklin

Kalomel

Calomel

HgCl

tetragonális

Kalszilit

Kalsilite

KAlSiO4

hexagonális (?)

Kalungait

Kalungaite

PdAsSe

köbös

Kamacit

Kamacite

(Fe, Ni)

köbös

Kamaishilit

Kamaishilite

Ca2Al2SiO6(OH)2

tetragonális

Kambaldait

Kambaldaite

NaNi4(CO3)3(OH)3 • 3H2O

hexagonális

Kamcsatkit

Kamchatkite

KCu2+3(SO4)2OCl

rombos

Kamgazit

Camgasite

CaMg(AsO4)(OH) • 5H2O

monoklin

Kaminit

Caminite

Mg7(SO4)5(OH)4 • H2O

tetragonális

Kamiokit

Kamiokite

Fe2+2Mo4+3O8

hexagonális

Kamitugait

Kamitugaite

PbAl(UO2)5(PO4, AsO4)2(OH)9 • 9,5H2O

triklin

Kamotoit-(Y)

Kamotoite-(Y)

Y2U6+4(CO3)3O12 • 14,5H2O

monoklin

Kampfit

Kampfite

Ba6(Si, Al)8O16(CO3)2Cl2(Cl, H2O)2

hexagonális

Kamphaugit-(Y)

Kamphaugite-(Y)

Ca2(Y, RFF)2(CO3)4(OH)2 • 3H2O

tetragonális

Kanafit

Canaphite

CaNa2(P2O7) • 4H2O

monoklin

Kanaszit

Canasite

Na3K3Ca5Si12O30(OH, F)4

monoklin

Kanemit

Kanemite

NaHSi2O4(OH)2 • 2H2O

rombos

Kaňkit

Kaňkite

Fe3+AsO4 • 3,5H2O

monoklin

Kankrinit

Cancrinite

Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2

hexagonális

Kankriszilit

Cancrisilite

Na7Al5Si7O24(CO3) • 3H2O

hexagonális

Kanoit

Kanoite

(Mn2+, Mg)2Si2O6

monoklin

Kanonait

Kanonaite

(Mn3+, Al)AlSiO5

rombos

Kanonyerovit

Kanonerovite

MnNa3P3O10 • 12H2O

monoklin

Kaolinit

Kaolinite

Al2Si2O5(OH)4

triklin

Kapicait-(Y)

Kapitsaite-(Y)

(Ba, K, Pb2+, Na)4(Y, Ca, RFF)2Si8B2 (B, Si)2O28F

triklin

Kapusztyinit

Kapustinite

Na5,5Mn0,25ZrSi6O16(OH)2

monoklin

Karasugit

Karasugite

SrCaAl(F, OH)7

monoklin

Karboborit

Carboborite

Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8 • 4H2O

monoklin

Karbocernait

Carbocernaite

(Ca, Na)(Sr, Ce, Ba)(CO3)2

rombos

Karbokentbrooksit

Carbokentbrooksite

(Na, o)12(Na, Ce)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(OH)3(CO3) • H2O

trigonális

Karbonátcianotrichit

Carbonate-cyanotrichite

Cu2+4Al2(CO3, SO4)(OH)12 • 2H2O

rombos

Karbonátfluorapatit

Carbonate-fluorapatite

Ca5(PO4, CO3)3F

hexagonális

Karbonáthidroxilapatit

Carbonate-hydroxylapatite

Ca5(PO4, CO3)3(OH)

hexagonális

Karelianit

Karelianite

V2O3

trigonális

Karfolit

Carpholite

Mn2+Al2Si2O6(OH)4

rombos

Karibibit

Karibibite

Fe3+2As3+4(O, OH)9

rombos

Kariinit

Caryinite

(Na, Pb)(Ca, Na)(Ca, Mn2+)(Mn2+, Mg)2(AsO4)3

monoklin

Kariopilit

Caryopilite

(Mn2+, Mg)3Si2O5(OH)4

monoklin (?)

Karlit

Karlite

(Mg, Al)6(BO3)3(OH, Cl)4

rombos

Karminit

Carminite

PbFe3+2(AsO4)2(OH)2

rombos

Karnaszurtit-(Ce)

Karnasurtite-(Ce)

(Ce, La, Th)(Ti, Nb)(Al, Fe3+)(Si, P)2O7 (OH)4 • 3H2O (?)

amorf

Kárpátit

Karpatite

C24H12

monoklin

Karpinszkit

Karpinskite

(Mg, Ni)2Si2O5(OH)2 (?)

monoklin (?)

Karupmöllerit-Ca

Karupmöllerite-Ca

(Na, Ca, K)4Ca2Nb8(Si4O12)4(O, OH)8 • 14H2O

monoklin

Kasinit

Kashinite

(Ir, Rh)2S3

rombos

Kasolit

Kasolite

Pb(UO2)SiO4 • H2O

monoklin

Kassit

Kassite

CaTi2O4(OH)2

rombos

Kastningit

Kastningite

(Mn2+, Fe2+)Al2(PO4)2(OH)2 • 8H2O

triklin

Kaszkandit

Cascandite

Ca(Sc, Fe2+)Si3O8(OH)

triklin

Kassziterit

Cassiterite

SnO2

tetragonális

Kataplejit

Catapleiite

Na2ZrSi3O9 • 2H2O

monoklin

Katoforit

Katophorite

Na[NaCa][(Fe2+, Mg)4Al](Si7Al)O22 (OH)2

monoklin

Katoit

Katoite

Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (x = 1,5-3,0)

köbös

Katoptrit

Katoptrite

(Mn2+, Mg)13(Al, Fe3+)4Sb5+2Si2O28

monoklin

Kavanszit

Cavansite

Ca(V4+O)Si4O10 • 4H2O

rombos

Kavoit

Cavoite

CaV3O7

rombos

Kawazulit

Kawazulite

Bi2Te2Se

trigonális

Kazahsztánit

Kazakhstanite

Fe3+5V4+3V5+12O39(OH)9 • 9H2O

monoklin

Kazakovit

Kazakovite

Na6Mn2+TiSi6O18

trigonális

Keckit

Keckite

Ca(Mn2+, Zn)2Fe3+3(PO4)4(OH)3 • 2H2O

monoklin

Kegelit

Kegelite

Pb8Al4Si8O20(SO4)2(CO3)4(OH)8

monoklin

Keilit

Keilite

(Fe, Mg)S

köbös

Keithconnit

Keithconnite

Pd3-xTe (x = 0,14 – 0,43)

trigonális

Kejviit-(Y)

Keiviite-(Y)

(Y, Yb)2Si2O7

monoklin

Kejviit-(Yb)

Keiviite-(Yb)

(Yb, Y)2Si2O7

monoklin

Keldisit

Keldyshite

Na2ZrSi2O7 • nH2O

triklin

Keljanit

Kelyanite

Hg36Sb3O28(Cl, Br)9

monoklin

Kellyit

Kellyite

(Mn2+, Mg, Al)3(Si, Al)2O5(OH)4

hexagonális

Kemmlitzit

Kemmlitzite

(Sr, Ce)Al3(AsO4)(SO4)(OH)6

trigonális

Kempit

Kempite

Mn2+2Cl(OH)3

rombos

Kén

Sulfur

S

rombos

Kenhsuit

Kenhsuite

g-Hg3S2Cl2

rombos

Kentbrooksit

Kentbrooksite

(Na, RFF)15(Ca, RFF)6Mn2+3Zr3NbSi25 O74F2

hexagonális

Kentrolit

Kentrolite

Pb2Mn3+2O2Si2O7

rombos

Kenyait

Kenyaite

Na2Si22O41(OH)8 • 6H2O

monoklin (?)

Keralit-(Ce)

Cheralite-(Ce)

(Ce, Th, Ca)(P, Si)O4

monoklin

Kermezit

Kermesite

Sb2S2O

triklin

Kernit

Kernite

Na2B4O6(OH)2 • 3H2O

monoklin

Kettnerit

Kettnerite

CaBi(CO3)OF

tetragonális

Keyit

Keyite

Cu3(Zn, Cu)4Cd2(AsO4)6 • 2H2O

monoklin

Keystoneit

Keystoneite

Mg0,5Ni2+Fe3+(TeO3)3 • 4,5H2O

hexagonális

Khademit

Khademite

Al(SO4)F • 5H2O

rombos

Khanneshit

Khanneshite

(Na, Ca)3(Ba, Sr, Ce, Ca)3(CO3)5

hexagonális

Khinit

Khinite

PbCu2+3Te6+O4(OH)6

rombos

Kianit

Kyanite

Al2SiO5

triklin

Kiddcreekit

Kiddcreekite

Cu6SnWS8

köbös

Kidwellit

Kidwellite

NaFe3+9(PO4)6(OH)10 • 5H2O

monoklin

Kieftit

Kieftite

CoSb3

köbös

Kieserit

Kieserite

MgSO4 • H2O

monoklin

Kilchoanit

Kilchoanite

Ca3Si2O7

rombos

Killalait

Killalaite

Ca3Si2O7 • H2O

monoklin

Kimrobinsonit

Kimrobinsonite

(Ta, Nb)(OH)3(O, CO3)

köbös

Kimurait-(Y)

Kimuraite-(Y)

CaY2(CO3)4 • 6H2O

rombos

Kimzeyit

Kimzeyite

Ca3(Zr, Ti)2(Si, Al, Fe3+)3O12

köbös

Kingit

Kingite

Al3(PO4)2(OH, F)3 • 9H2O

triklin

Kingsmountit

Kingsmountite

(Ca, Mn2+)4(Fe2+, Mn2+)Al4(PO4)6(OH)4 • 12H2O

monoklin

Kingstonit

Kingstonite

(Rh, Ir, Pt)3S4

monoklin

Kinichilit

Kinichilite

Mg0,5Mn2+Fe3+(TeO3)3 • 4,5H2O

hexagonális

Kinoit

Kinoite

Ca2Cu2Si3O8(OH)4

monoklin

Kinoshitalit

Kinoshitalite

(Ba, K)(Mg, Mn, Al)3Si2Al2O10(OH)2

monoklin

Kintoreit

Kintoreite

PbFe3+3(PO4)2(OH, H2O)6

trigonális

Kiolit

Chiolite

Na5Al3F14

tetragonális

Kipushit

Kipushite

(Cu, Zn)6(PO4)2(OH)6 • H2O

monoklin

Kirkiit

Kirkiite

Pb10Bi3As3S19

rombos vagy monoklin

Kirschsteinit

Kirschsteinite

CaFe2+SiO4

rombos

Kitkait

Kitkaite

NiTeSe

trigonális

Kittatinnyit

Kittatinnyite

Ca4Mn2+2Mn3+4Si4O16(OH)8 • 18H2O

hexagonális

Kizilkumit

Kyzylkumite

V3+2Ti3O9

monoklin

Kjoszterit

Kësterite

Cu2(Zn, Fe)SnS4

tetragonális

Kladnoit

Kladnoite

C6H4(CO)2NH

monoklin

Klebelsbergit

Klebelsbergite

Sb3+4O4(OH)2(SO4)

rombos

Kleemanit

Kleemanite

ZnAl2(PO4)2(OH)2 • 3H2O

monoklin

Kleinit

Kleinite

Hg2N(Cl, SO4) • nH2O

hexagonális

Klinoatacamit

Clinoatacamite

Cu2Cl(OH)3

monoklin

Klinobehoit

Clinobehoite

Be(OH)2

monoklin

Klinobizvanit

Clinobisvanite

BiVO4

monoklin

Klinoedrit

Clinohedrite

CaZnSiO4 • H2O

monoklin

Klinoensztatit

Clinoenstatite

Mg2Si2O6

monoklin

Klinoferroholmquistit

Clinoferroholmquistite

Li2[(Fe2+, Mg)3Al2]Si8O22(OH)2

monoklin

Klinoferroszilit

Clinoferrosilite

(Fe2+, Mg)2Si2O6

monoklin

Klinofoszinait

Clinophosinaite

Na3Ca(SiO3)(PO4)

monoklin

Klinohidroxilapatit

Clinohydroxylapatite

(Ca, Na)5(PO4, SO4)3(OH, Cl)

monoklin

Klinoholmquistit

Clinoholmquistite

Li2[(Mg, Fe2+)3Al2]Si8O22(OH)2

monoklin

Klinohumit

Clinohumite

(Mg, Fe2+)9(SiO4)4(F, OH)2

monoklin

Klinojimthompsonit

Clinojimthompsonite

(Mg, Fe2+)5Si6O16(OH)2

monoklin

Klinokalkomenit

Clinochalcomenite

Cu2+Se4+O3 • 2H2O

monoklin

Klinoklász

Clinoclase

Cu3(AsO4)(OH)3

monoklin

Klinoklor

Clinochlore

(Mg, Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8

monoklin

Klinokrizotil

Clinochrysotile

Mg3Si2O5(OH)4

monoklin vagy triklin

Klinokurcsatovit

Clinokurchatovite

Ca(Mg, Fe2+, Mn)B2O5

monoklin

Klinomimetezit

Clinomimetite

Pb5(AsO4)3Cl

monoklin

Klinoptilolit-Ca

Clinoptilolite-Ca

(Ca, Na, K)2-3Al3(Al, Si)2Si13O36 • 12H2O

monoklin

Klinoptilolit-K

Clinoptilolite-K

(K, Na, Ca)2-3Al3(Al, Si)2Si13O36 • 12H2O

monoklin

Klinoptilolit-Na

Clinoptilolite-Na

(Na, K, Ca)2-3Al3(Al, Si)2Si13O36 • 12H2O

monoklin

Klinoszafflorit

Clinosafflorite

(Co, Fe, Ni)As2

monoklin

Klinotirolit

Clinotyrolite

Ca2Cu9(AsO4, SO4)4(OH)10 • 10H2O

monoklin

Klinotobermorit

Clinotobermorite

Ca5Si6(O, OH)18 • 5H2O

monoklin

Klinoungemachit

Clinoungemachite

K3Na9Fe(SO4)6(OH)3 • 9H2O

monoklin

Klinozoisit

Clinozoisite

Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH)

monoklin

Kljucsevszkit

Klyuchevskite

K3Cu2+3(Fe3+, Al)O2(SO4)4

monoklin

Klockmannit

Klockmannite

CuSe

hexagonális

Klóraluminit

Chloraluminite

AlCl3 • 6H2O

trigonális

Klórapatit

Chlorapatite

Ca5(PO4)3Cl

hexagonális, monoklin

Klórargirit

Chlorargyrite

AgCl

köbös

Klórartinit

Chlorartinite

Mg2(CO3)Cl(OH) • 3H2O

trigonális

Klórbartonit

Chlorbartonite

K6Fe24S26(Cl, S)

tetragonális

Klórellestadit

Chlorellestadite

Ca5(SiO4, SO4, PO4)3(Cl, F)

hexagonális vagy monoklin

Kloritoid

Chloritoid

(Fe2+, Mg, Mn)2Al4Si2O10(OH)4

monoklin vagy triklin

Klórmagaluminit

Chlormagaluminite

(Mg, Fe2+)4Al2(OH)12(Cl2, CO3) • 2H2O

hexagonális

Klórmanganokálit

Chlormanganokalite

K4MnCl6

trigonális

Klorofönicit

Chlorophoenicite

(Mn, Mg)3Zn2(AsO4)(OH, O)6

monoklin

Klorokalcit

Chlorocalcite

KCaCl3

rombos

Klorotionit

Chlorothionite

K2Cu2+(SO4)Cl2

rombos

Kloroxifit

Chloroxiphite

Pb3CuO2Cl2(OH)2

monoklin

Knorringit

Knorringite

Mg3Cr2(SiO4)3

köbös

Koasvit

Koashvite

Na6(Ca, Mn)(Fe3+, Ti)Si6O18 • H2O

rombos

Kobaltarthurit

Cobaltarthurite

Co2+Fe3+2(AsO4)2(OH)2 • 4H2O

monoklin

Kobaltaustinit

Cobaltaustinite

Ca(Co, Cu)(AsO4)(OH)

rombos

Kobaltin

Cobaltite

CoAsS

rombos

Kobaltkieserit

Cobaltkieserite

CoSO4 • H2O

monoklin

Kobaltkoritnigit

Cobaltkoritnigite

(Co, Zn)(AsO3OH) • H2O

triklin

Kobaltneustädtelit

Cobaltneustädtelite

Bi2Fe3+Co2+O(OH)3(AsO4)2

triklin

Kobaltolotharmeyerit

Cobaltolotharmeyerite

Ca(Co, Fe, Ni)2(AsO4)2(OH, H2O)2

monoklin

Kobaltomenit

Cobaltomenite

CoSeO3 • 2H2O

monoklin

Kobaltpentlandit

Cobalt pentlandite

Co9S8

köbös

Kobalttsumcorit

Cobalttsumcorite

Pb(Co, Fe)2(AsO4)2(H2O, OH)2

monoklin

Kobaltzippeit

Cobalt-zippeite

Co2(UO2)6(SO4)3(OH)10 • 16H2O

rombos

Kobeit-(Y)

Kobeite-(Y)

(Y, U)(Ti, Nb)2(O, OH)6 (?)

köbös

Kobellit

Kobellite

Pb22Cu4(Bi, Sb)30S69

rombos

Kochit

Kochite

Na2(Na, Ca)4Ca4(Mn, Ca)2Zr2Ti2(Si2O7)4(O, F)4F4

triklin

Kocskarit

Kochkarite

PbBi4Te7

hexagonális

Koechlinit

Koechlinite

Bi2MoO6

rombos

Koenenit

Koenenite

Na4Mg9Al4Cl12(OH)22

trigonális

Kogarkoit

Kogarkoite

Na3(SO4)F

monoklin

Kokcsetavit

Kokchetavite

KAlSi3O8

hexagonális

Kokromit

Cochromite

(Co, Ni, Fe2+)(Cr, Al)2O4

köbös

Koktait

Koktaite

(NH4)2Ca(SO4)2 • H2O

monoklin

Kolarit

Kolarite

PbTeCl2

rombos

Kolbeckit

Kolbeckite

ScPO4 • 2H2O

monoklin

Kolfanit

Kolfanite

Ca2Fe3+3O2(AsO4)3 • 2H2O

monoklin

Kolicit

Kolicite

Mn2+7Zn4(AsO4)2(SiO4)2(OH)8

rombos

Kolimit

Kolymite

Cu7Hg6

köbös

Kolovratit

Kolovratite

NixZny(VO4)z • nH2O

?

Kolwezit

Kolwezite

(Cu2+, Co)2(CO3)(OH)2

triklin

Komancsit

Comancheite

Hg13(Cl, Br)8O9

rombos

Komarovit

Komarovite

(Ca, Mn)Nb2(Si2O7)(O, F)3 • 3,5H2O

rombos

Kombatit

Kombatite

Pb14O9(VO4)2Cl4

monoklin

Komkovit

Komkovite

BaZrSi3O9 • 3H2O

trigonális

Kondrodit

Chondrodite

(Mg, Fe2+)5(SiO4)2(F, OH)2

monoklin

Kongolit

Congolite

(Fe2+, Mg, Mn)3B7O13Cl

trigonális

Kongyorit

Konderite

PbCu3(Rh, Pt, Ir)8S16

hexagonális

Konikalkit

Conichalcite

CaCu(AsO4)(OH)

rombos

Koninckit

Koninckite

(Fe3+, Al)PO4 • 3H2O (?)

tetragonális

Konyait

Konyaite

Na2Mg(SO4)2 • 5H2O

monoklin

Koparzit

Coparsite

Cu4O2[(As, V)O4]Cl

rombos

Koragoit

Koragoite

(Mn, Fe)3(Nb, Ta, Ti)3(Nb, Mn)2(W, Ta)2O20

monoklin

Kordilit-(Ce)

Cordylite-(Ce)

NaBaCe2(CO3)4F

hexagonális

Koritnigit

Koritnigite

Zn(AsO3OH) • H2O

triklin

Kornelit

Kornelite

Fe3+2(SO4)3 • 7H2O

monoklin

Kornerupin

Kornerupine

(Mg, Fe2+)4Al6(Si, Al, B)5O21(OH)

rombos

Kornit

Kornite

KNa2(Mg, Mn3+, Fe3+, Li)5Si8O22(OH)2

monoklin

Korobicinit

Korobitsynite

Na8-xTi4(Si4O12)2(O, OH)4 • 8H2O

rombos

Korsunovszkit

Korshunovskite

Mg2Cl(OH)3 • 3,5-4,0H2O

triklin

Korund

Corundum

Al2O3

trigonális

Korvuzit

Corvusite

(Na, Ca, K)x(V5+, V4+, Fe2+)8O20 • 4H2O (x = 0,8-1,2)

monoklin

Korzsinszkit

Korzhinskite

CaB2O4 • H2O

?

Kosnarit

Kosnarite

KZr2(PO4)3

trigonális

Kosztibit

Costibite

CoSbS

rombos

Kosztiljevit

Kostylevite

K2ZrSi3O9 • H2O

monoklin

Kosztovit

Kostovite

CuAuTe4

rombos

Kotoit

Kotoite

Mg3B2O6

rombos

Kotulszkit

Kotulskite

Pd(Te, Bi)2-x (x = 0,4)

hexagonális

Koutekit

Koutekite

Cu5As2

hexagonális

Kovdorszkit

Kovdorskite

Mg2(PO4)(OH) • 3H2O

monoklin

Kozmoklor

Kosmochlor

NaCr3+Si2O6

monoklin

Kozoit-(La)

Kozoite-(La)

La(CO3)(OH)

rombos

Kozoit-(Nd)

Kozoite-(Nd)

Nd(CO3)(OH)

rombos

Kozulit

Kozulite

NaNa2[Mn2+4(Fe3+, Al)]Si8O22(OH)2

monoklin

Köttigit

Köttigite

Zn3(AsO4)2 • 8H2O

monoklin

Kraisslit

Kraisslite

(Mn2+, Mg)24Zn3Fe3+(As3+O3)2 (As5+O4)3(SiO4)6(OH)18

hexagonális

Krasznovit

Krasnovite

Ba(Al, Mg)(PO4, CO3)(OH)2 • H2O

rombos

Kratochvilit

Kratochvilite

C13H10

rombos

Krausit

Krausite

KFe3+(SO4)2 • H2O

monoklin

Krauskopfit

Krauskopfite

BaSi2O4(OH)2 • 2H2O

monoklin

Krautit

Krautite

Mn2+(AsO3OH) • H2O

monoklin

Kremersit

Kremersite

(NH4, K)2Fe3+Cl5 • H2O

rombos

Krennerit

Krennerite

AuTe2

rombos

Krettnichit

Krettnichite

PbMn3+2(VO4)2(OH)2

monoklin

Kribergit

Kribergite

Al5(PO4)3(SO4)(OH)4 • 4H2O

triklin

Krinovit

Krinovite

Na2Mg4Cr2Si6O20

triklin

Kriolit

Cryolite

Na3AlF6

monoklin

Kriolitionit

Cryolithionite

Na3Li3Al2F12

köbös

Kriptohalit

Cryptohalite

(NH4)2SiF6

köbös

Kriptomelán

Cryptomelane

K1-1,5(Mn4+, Mn3+)8O16

monoklin

Kristiansenit

Kristiansenite

Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)

triklin

Krizoberill

Chrysoberyl

BeAl2O4

rombos

Krizokolla

Chrysocolla

(Cu, Al)2H2Si2O5(OH)4 • nH2O

rombos (?)

Krizsanovszkit

Kryzhanovskite

Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 • H2O

rombos

Krokoit

Crocoite

PbCrO4

monoklin

Króm

Chromium

Cr

köbös

Kromatit

Chromatite

CaCrO4

tetragonális

Krómbizmit

Chrombismite

Bi16CrO27

tetragonális

Krómdrávit

Chromdravite

NaMg3(Cr3+, Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)4

trigonális

Krómferid

Chromferide

Fe3Cr1-x (x = 0,6)

köbös

Krómfillit

Chromphyllite

KCr2AlSi3O10(OH)2

monoklin

Kromit

Chromite

Fe2+Cr2O4

köbös

Krómszeladonit

Chromceladonite

KCrMgSi4O10(OH)2

monoklin

Kronuszit

Cronusite

Ca0,2(H2O)2CrS2

trigonális

Kröhnkit

Kröhnkite

Na2Cu2+(SO4)2 • 2H2O

monoklin

Krupkait

Krupkaite

PbCuBi3S6

rombos

Kruťait

Kruťaite

CuSe2

köbös

Krutovit

Krutovite

NiAs2

köbös

Ktenaszit

Ktenasite

(Cu2+, Zn)5(SO4)2(OH)6 • 6H2O

monoklin

Kualsztibit

Cualstibite

Cu6Al3Sb5+3O18 • 16H2O

trigonális vagy hexagonális

Kuannersuit-(Ce)

Kuannersuite-(Ce)

Ba6Na2(Ce, Nd, La)2(PO4)6FCl

trigonális

Kubanit

Cubanite

CuFe2S3

rombos

Kudrjavit

Kudriavite

(Cd, Pb)BiS2

monoklin

Kuharenkoit-(Ce)

Kukharenkoite-(Ce)

Ba2Ce(CO3)3F

monoklin

Kuharenkoit-(La)

Kukharenkoite-(La)

Ba2(La, Ce)(CO3)3F

monoklin

Kukiszvumit

Kukisvumite

Na6ZnTi4Si8O28 • 4H2O

rombos

Kukszit

Kuksite

Pb3Zn3Te6+O6(PO4)2

rombos

Kulanit

Kulanite

Ba(Fe2+, Mn, Mg)2Al2(PO4)3(OH)3

monoklin

Kuliokit-(Y)

Kuliokite-(Y)

(Y, Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5

triklin

Kulkeit

Kulkeite

Na0,35Mg8Al(AlSi7)O20(OH)10

monoklin

Kullerudit

Kullerudite

NiSe2

rombos

Kupalit

Cupalite

(Cu, Zn)Al

rombos

Kupčíkit

Kupčíkite

Cu3,4Fe0,6Bi5S10

monoklin

Kupletszkit

Kupletskite

(K, Na)3(Mn, Fe2+)7(Ti, Nb)2Si8O24(O, OH)7

monoklin vagy triklin

Kuprit

Cuprite

Cu+2O

köbös

Kuprobizmutit

Cuprobismutite

Cu10Bi12S23

monoklin

Kuprocopiapit

Cuprocopiapite

Cu2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 • 20H2O

triklin

Kuproiridszit

Cuproiridsite

CuIr2S4

köbös

Kupropavonit

Cupropavonite

AgPbCu2Bi5S10

monoklin

Kuprorivait

Cuprorivaite

CaCuSi4O10

tetragonális

Kuprorodszit

Cuprorhodsite

CuRh2S4

köbös

Kuprosklodowskit

Cuprosklodowskite

(H3O)2Cu(UO2)2(SiO4)2 • 2H2O

triklin

Kuprospinell

Cuprospinel

(Cu, Mg)Fe3+2O4

köbös

Kuprosztibit

Cuprostibite

Cu2(Sb, Tl)

tetragonális

Kuprotungsztit

Cuprotungstite

Cu2+3(WO4)2(OH)2

?

Kuramit

Kuramite

Cu3SnS4

tetragonális

Kuranahit

Kuranakhite

PbMn4+Te6+O6

rombos

Kurcsatovit

Kurchatovite

Ca(Mg, Mn2+, Fe2+)B2O5

rombos

Kurgantait

Kurgantaite

CaSrB5O9Cl • H2O

triklin

Kurnakovit

Kurnakovite

MgB3O3(OH)5 • 5H2O

triklin

Kurumszakit

Kurumsakite

(Zn, Ni, Cu)8Al8V5+2Si5O35 • 27H2O (?)

rombos (?)

Kusachiit

Kusachiite

CuBi2O4

tetragonális

Kuszpidin

Cuspidine

Ca4Si2O7(F, OH)2

monoklin

Kutínait

Kutínaite

Cu14Ag6As7

köbös

Kutnohorit

Kutnohorite

Ca(Mn2+, Mg, Fe2+)(CO3)2

trigonális

Kuzelit

Kuzelite

Ca4Al2(OH)12(SO4) • 6H2O

trigonális

Kuzmenkoit-Mn

Kuzmenkoite-Mn

K4Mn2Ti8(Si4O12)4(OH)8 • nH2O

monoklin

Kuzmenkoit-Zn

Kuzmenkoite-Zn

K4Zn2Ti8(Si4O12)4(OH)8 • nH2O

monoklin

Kuzminit

Kuzminite

Hg(Br, Cl)

tetragonális

Kuznyecovit

Kuznetsovite

Hg+2Hg2+(AsO4)Cl

köbös

Kvadratit

Quadratit

Ag(Cd, Pb)(As, Sb)S3

tetragonális

Kvadridavyn

Quadridavyne

(Na, K)6Ca2Si6Al6O24Cl4

hexagonális

Kvadrufit

Quadruphite

Na14CaMgTi4(Si2O7)2(PO4)4O4F2

triklin

Kvanefjeldit

Kvanefjeldite

Na4(Ca, Mn)Si6O14(OH)2

rombos

Kvarc

Quartz

SiO2

trigonális

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >