"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Magyar-Angol Ásványszótár

I
<Vissza a mutatóra>


Magyar név Angol név Képlet Kristályrendszer

Idait

Idaite

Cu3FeS4 (?)

hexagonális

Idrialit

Idrialite

C22H14

rombos

Iftiszit-(Y)

Yftisite-(Y)

(Y, Dy, Er)4(Ti, Sn4+)O(SiO4)2(F, OH)6

rombos

Iimoriit-(Y)

Iimoriite-(Y)

Y2(SiO4)(CO3)

triklin

Ikait

Ikaite

CaCO3 • 6H2O

monoklin

Ikranit

Ikranite

(Na, H3O)15(Ca, Mn, RFF)6Fe3+2Zr3(o, Zr)( o, Si)Si24O66(O, OH)6Cl • nH2O

trigonális

Ikunolit

Ikunolite

Bi4(S, Se)3

trigonális

Ilesit

Ilesite

(Mn2+, Zn, Fe2+)SO4 • 4H2O

monoklin

Ilímaussit-(Ce)

Ilímaussite-(Ce)

Ba2Na4CeFe3+Nb2Si8O28 • 5H2O

hexagonális

Ilinszkit

Ilinskite

NaCu5O2(SeO3)2Cl3

rombos

Illit

Illite

K0,6-0,85Al2(Si, Al)4O10(OH)2

monoklin

Ilmajokit

Ilmajokite

(Na, Ce, Ba)2TiSi3O5(OH)10 • nH2O

monoklin

Ilmenit

Ilmenite

Fe2+TiO3

trigonális

Ilmenorutil

Ilmenorutile

(Ti, Nb, Fe2+)O2

tetragonális

Ilsemannit

Ilsemannite

Mo3O8 • nH2O (?)

amorf

Iltisit

Iltisite

HgSAg(Cl, Br)

hexagonális

Ilvait

Ilvaite

CaFe2+2Fe3+OSi2O7(OH)

rombos, monoklin

Imandrit

Imandrite

Na12Ca3Fe3+2Si12O36

rombos

Imgreit

Imgreite

NiTe (?)

hexagonális

Imhofit

Imhofite

Tl6CuAs16S40

monoklin

Imiterit

Imiterite

Ag2HgS2

monoklin

Imogolit

Imogolite

Al2SiO3(OH)4

?

Inagliit

Inaglyite

PbCu3(Ir, Pt)8S16

hexagonális

Inderborit

Inderborite

CaMg[B3O3(OH)5]2 • 6H2O

monoklin

Inderit

Inderite

MgB3O3(OH)5 • 5H2O

monoklin

Indialit

Indialite

(Mg, Fe2+)2Al4Si5O18

hexagonális

Indigirit

Indigirite

Mg2Al2(CO3)4(OH)2 • 15H2O

monoklin (?)

Indit

Indite

Fe2+In2S4

köbös

Indium

Indium

In

tetragonális

Inezit

Inesite

Ca2Mn2+7Si10O28(OH)2 • 5H2O

triklin

Ingersonit

Ingersonite

Ca3Mn2+Sb5+4O14

trigonális

Ingodit

Ingodite

Bi2TeS

trigonális

Inkait

Incaite

(Pb, Ag)4Sn4FeSb2S15

monoklin vagy triklin

Innelit

Innelite

Na2CaBa4Ti3O4(Si2O7)2(SO4)2

triklin

Insizwait

Insizwaite

Pt(Bi, Sb)2

köbös

Interszilit

Intersilite

Na6Mn2+TiSi10O24(OH)(OH)3 • 4H2O

monoklin

Inyoit

Inyoite

Ca2B6O6(OH)10 • 8H2O

monoklin

Iowait

Iowaite

Mg6Fe3+2(OH)16Cl2 • 4H2O

trigonális

Iquiqueit

Iquiqueite

K3Na4Mg(Cr6+O4)B24O39(OH) • 12H2O

hexagonális

Irakit-(La)

Iraqite-(La)

K(La, Ce, Th)2(Ca, Na)4(Si, Al)16O40

tetragonális

Iranit

Iranite

Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(F, OH)2

triklin

Irarzit

Irarsite

(Ir, Ru, Rh, Pt)AsS

köbös

Irhtemit

Irhtemite

Ca4Mg(AsO4)2(HAsO3OH)2 • 4H2O

monoklin

Iridarzenit

Iridarsenite

(Ir, Ru)As2

monoklin

Irídium

Iridium

Ir

köbös

Iridozmin

Iridosmine

(Os, Ir)

hexagonális

Iriginit

Iriginite

(UO2)(Mo6+2O7) • 3H2O

rombos

Irtisit

Irtyshite

Na2(Ta, Nb)4O11

hexagonális

Ishikawait

Ishikawaite

(U, Fe, Y, Ca)(Nb, Ta)O4 (?)

rombos

Isokit

Isokite

CaMg(PO4)F

monoklin

Itoigawait

Itoigawaite

SrAl2Si2O7(OH)2 • H2O

rombos

Itoit

Itoite

Pb3Ge4+(SO4)2O2(OH)2

rombos

Ittrialit-(Y)

Yttrialite-(Y)

(Y, Th)2Si2O7

monoklin

Ittrobetafit-(Y)

Yttrobetafite-(Y)

(Y, U, Ce)2(Ti, Nb, Ta)2O6(OH)

köbös

Ittrokolumbit-(Y)

Yttrocolumbite-(Y)

(Y, U, Fe2+)(Nb, Ta)O4

rombos

Ittrokrászit-(Y)

Yttrocrasite-(Y)

(Y, Th, Ca, U)(Ti, Fe3+)2(O, OH)6

rombos (?)

Ittropiroklor-(Y)

Yttropyrochlore-(Y)

(Y, Na, Ca, U)1-2(Nb, Ta, Ti)2(O, OH)7

köbös

Ittrotantalit-(Y)

Yttrotantalite-(Y)

(Y, U, Fe2+)(Ta, Nb)O4

rombos

Ittrotungsztit-(Y)

Yttrotungstite-(Y)

YW2O6(OH)3

monoklin

Iwakiit

Iwakiite

Mn2+(Fe3+, Mn3+)2O4

tetragonális

Iwashiroit-(Y)

Iwashiroite-(Y)

YTaO4

monoklin

Ixiolit

Ixiolite

(Ta, Nb, Sn, Fe, Mn)O2

monoklin

Izoferroplatina

Isoferroplatinum

(Pt, Pd)3(Fe, Cu)

köbös

Izoklakeit

Izoklakeite

Pb27(Cu, Fe)2(Sb, Bi)19S57

rombos

Izokubanit

Isocubanite

CuFe2S3

köbös

Izolueshit

Isolueshite

(Na, La, Ca)(Nb, Ti)O3

köbös

Izomertieit

Isomertieite

Pd11Sb2As2

köbös

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >