"Magyarország ásványai" állandó kiállításÁsványgyűjteményKönyvtárTopographia Mineralogica HungariaeAz Ásványtár alkalmi kiadványaiKözművelődési tevékenység

Nyitó lap! / Open page!

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 13. levélcím: 3501 Miskolc, Postafiók 4.
tel: (+36) 46 505-098 fax:(+36) 46 555-397 e-mail: homin@hermuz.hu

Cseréljünk ásványokat
Tudománytörténeti gyűjtemény
Magyar Ásványokért Alapítvány
Magyarországi ásványfajok

Hasznos ásványtani linkek

Magyar-Angol Ásványszótár

H
<Vissza a mutatóra>


Magyar név Angol név Képlet Kristályrendszer

Haapalait

Haapalaite

4(Fe, Ni)S • 3(Mg, Fe2+)(OH)2

hexagonális

Hafnon

Hafnon

HfSiO4

tetragonális

Hagendorfit

Hagendorfite

NaCaMn2+(Fe2+, Fe3+, Mg)2(PO4)3

monoklin

Haggertyit

Haggertyite

BaTi5Fe2+4Fe3+2MgO19

hexagonális

Häggit

Häggite

V2O2(OH)3

monoklin

Haidarkanit

Khaidarkanite

Cu4Al3(OH)14F3 • 2H2O

monoklin

Haidingerit

Haidingerite

Ca(AsO3OH) • H2O

rombos

Haigerachit

Haigerachite

KFe3(H2PO4)6(HPO4)2 • 4H2O

monoklin

Haineaultit

Haineaultite

(Na, Ca)5Ca(Ti, Nb)5(Si, S)12O34(OH, F)8 • 5H2O

rombos

Hainit

Hainite

Na4Ca8(Ti, Zr, Mn2+)3Si8O28F8

triklin

Haiweeit

Haiweeite

Ca(UO2)2Si6O15 • 5H2O

monoklin

Hakit

Hakite

(Cu, Hg)12Sb4(Se, S)13

köbös

Håleniusit-(La)

Håleniusite-(La)

La1-yCe3+y-xCe4+xO1+xF1-x

köbös

Halit

Halite

NaCl

köbös

Hallimondit

Hallimondite

Pb2(UO2)(AsO4)2

triklin

Halloysit

Halloysite

Al2Si2O5(OH)4 • 2H2O

monoklin

Halotrichit

Halotrichite

Fe2+Al2(SO4)4 • 22H2O

monoklin

Halurgit

Halurgite

Mg2[B4O5(OH)4]2 • H2O

monoklin

Hambergit

Hambergite

Be2BO3(OH)

rombos

Hammarit

Hammarite

Pb2Cu2Bi4S9

rombos

Hamrabajevit

Khamrabaevite

(Ti, V, Fe)C

köbös

Hanawaltit

Hanawaltite

Hg+6Hg2+(Cl, OH)2O3

rombos

Hancockit

Hancockite

(Ca, Pb, Sr)2(Al, Fe3+)3(SiO4)(Si2O7)O (OH)

monoklin

Hanksit

Hanksite

KNa22(SO4)9(CO3)2Cl

hexagonális

Hannayit

Hannayite

(NH4)2Mg3(PO3OH)4 • 8H2O

triklin

Hannebachit

Hannebachite

2CaSO3 • H2O

rombos

Hapkeit

Hapkeite

Fe2Si

köbös

Haradait

Haradaite

SrV4+Si2O7

rombos

Haraelahit

Kharaelakhite

(Pt, Cu, Pb, Fe, Ni)9S8

rombos (?)

Hardystonit

Hardystonite

Ca2ZnSi2O7

tetragonális

Harkerit

Harkerite

Ca24Mg8Al2(SiO4)8(BO3)6(CO3)10 • 2H2O

trigonális

Harmotom

Harmotome

(Ba, K)1-2(Si, Al)8O16 • 6H2O

monoklin

Harrisonit

Harrisonite

Ca(Fe2+, Mg)6(SiO4)2(PO4)2

trigonális

Harstigit

Harstigite

Ca6(Mn2+, Mg)Be4(SiO4)2(Si2O7)2(OH)2

rombos

Hashemit

Hashemite

Ba(Cr, S)O4

rombos

Hastingsit

Hastingsite

NaCa2[(Fe2+, Mg)4Fe3+](Si6Al2)O22 (OH)2

monoklin

Hastit

Hastite

CoSe2

rombos

Hatchit

Hatchite

(Pb, Tl)2AgAs2S5

triklin

Hatirkit

Khatyrkite

(Cu, Zn)Al2

tetragonális

Hatrurit

Hatrurite

Ca3SiO5

?

Hauchecornit

Hauchecornite

Ni9Bi(Sb, Bi)S8

tetragonális

Hauckit

Hauckite

(Mg, Mn2+)24Zn18Fe3+3(SO4)4(CO3)2 (OH)81 (?)

hexagonális

Hauerit

Hauerite

MnS2

köbös

Hausmannit

Hausmannite

Mn2+Mn3+2O4

tetragonális

Haüyn

Haüyne

(Na, Ca)4-8Al6Si6(O, S)24(SO4, Cl)1-2

köbös

Hawleyit

Hawleyite

CdS

köbös

Hawthorneit

Hawthorneite

Ba(Cr4Ti3Fe2+2Fe3+2Mg)O19

hexagonális

Haxonit

Haxonite

(Fe, Ni)23C6

köbös

Haycockit

Haycockite

Cu4Fe5S8

rombos

Haynesit

Haynesite

(UO2)3(SeO3)2(OH)2 • 5H2O

rombos

Heazlewoodit

Heazlewoodite

Ni3S2

trigonális

Hechtsbergit

Hechtsbergite

Bi2O(VO4)(OH)

monoklin

Hectorfloresit

Hectorfloresite

Na9(IO3)(SO4)4

monoklin

Hectorit

Hectorite

Na0,3(Mg, Li)3Si4O10(OH)2

monoklin

Hedenbergit

Hedenbergite

CaFe2+Si2O6

monoklin

Hedifán

Hedyphane

Pb3Ca2(AsO4)3Cl

hexagonális

Hedleyit

Hedleyite

Bi7Te3

trigonális

Heideit

Heideite

(Fe, Cr)1+x(Ti, Fe)2S4 (x = 0,15)

monoklin (?)

Heidornit

Heidornite

Na2Ca3B5O8(SO4)2Cl(OH)2

monoklin

Heinrichit

Heinrichite

Ba(UO2)2(AsO4)2 • 10-12H2O

tetragonális

Hejtmanit

Hejtmanite

Ba(Mn2+, Fe2+)2TiO(Si2O7)(OH, F)2

monoklin

Heliofillit

Heliophyllite

Pb6As3+2O7Cl4 (?)

rombos

Hellandit

Hellandite

(Ca, Y)6(Al, Fe3+)Si4B4O20(OH)4

monoklin

Helmutwinklerit

Helmutwinklerite

PbZn2(AsO4)2 • 2H2O

triklin

Helvin

Helvite

Mn2+4Be3(SiO4)3S

köbös

Hellyerit

Hellyerite

NiCO3 • 6H2O

triklin

Hematit

Hematite

a-Fe2O3

trigonális

Hematofánit

Hematophanite

Pb4Fe3+3O8(OH, Cl)

tetragonális

Hematolit

Hematolite

(Mn2+, Mg, Al)15(As3+O3)(As5+O4)2 (OH)23

trigonális

Hemiedrit

Hemihedrite

Pb10Zn(CrO4)6(SiO4)2F2

triklin

Hemimorfit

Hemimorphite

Zn4Si2O7(OH)2 • H2O

rombos

Hemloit

Hemloite

(As3+, Sb3+)2(Ti, Fe3+, V3+, Fe2+)12O23 (OH)

triklin

Hemuszit

Hemusite

Cu6SnMoS8

köbös

Hendersonit

Hendersonite

(Ca, Sr)x(V5+, V4+)12O32 • 12H2O (x » 2,6)

rombos

Hendricksit

Hendricksite

K(Zn, Mg, Mn2+)3(Si3Al)O10(OH)2

monoklin

Heneuit

Heneuite

CaMg5(PO4)3(CO3)(OH)

triklin

Henmilit

Henmilite

Ca2Cu2+[B(OH)4]2(OH)4

triklin

Hennomartinit

Hennomartinite

SrMn3+2Si2O7(OH)2 • H2O

rombos

Henritermierit

Henritermierite

Ca3(Mn3+, Al)2(SiO4)2(OH)4

tetragonális

Henryit

Henryite

Cu4Ag3Te4

köbös

Henrymeyerit

Henrymeyerite

BaFe2+Ti7O16

tetragonális

Hentschelit

Hentschelite

CuFe3+2(PO4)2(OH)2

monoklin

Herbertsmithit

Herbertsmithite

Cu3Zn(OH)6Cl2

trigonális

Hercynit

Hercynite

Fe2+Al2O4

köbös

Herderit

Herderite

CaBe(PO4)F

monoklin

Herzenbergit

Herzenbergite

SnS

rombos

Hessit

Hessite

Ag2Te

monoklin

Heterogenit

Heterogenite

Co3+O(OH)

trigonális, hexagonális

Heterolit

Hetaerolite

ZnMn3+2O4

tetragonális

Heteromorfit

Heteromorphite

Pb7Sb8S19

monoklin

Heterozit

Heterosite

(Fe3+, Mn3+)PO4

rombos

Heulandit-Ba

Heulandite-Ba

(Ba, Ca, Na2)Al2Si7O18 • 6H2O

monoklin

Heulandit-Ca

Heulandite-Ca

(Ca, Na2)Al2Si7O18 • 6H2O

monoklin

Heulandit-K

Heulandite-K

(K2, Ca, Na2)Al2Si7O18 • 6H2O

monoklin

Heulandit-Na

Heulandite-Na

(Na2, Ca, K2)Al2Si7O18 • 6H2O

monoklin

Heulandit-Sr

Heulandite-Sr

(Sr, Ca, Na2, K2)Al2Si7O18 • 6H2O

monoklin

Hewettit

Hewettite

CaV5+6O16 • 9H2O

monoklin

Hexahidrit

Hexahydrite

MgSO4 • 6H2O

monoklin

Hexahidroborit

Hexahydroborite

Ca[B(OH)4]2 • 2H2O

monoklin

Hexatesztibiopanikkelit

Hexatestibiopanickelite

(Ni, Pd)2SbTe

hexagonális

Heyit

Heyite

Pb5Fe2+2O4(VO4)2

monoklin

Heyrovskýit

Heyrovskýite

Pb10AgBi5S18

rombos

Hialofán

Hyalophane

(K, Ba)Al(Si, Al)3O8

monoklin

Hialotekit

Hyalotekite

(Ba, Pb, Ca)6(B, Si, Al)2(Si, Be)10O28 (F, Cl)

triklin

Hiärneit

Hiärneite

(Ca, Mn2+, Na)2(Zr, Mn3+)5(Sb5+, Ti, Fe3+)2O16

tetragonális

Hibbingit

Hibbingite

g-Fe2+2Cl(OH)3

rombos

Hibinszkit

Khibinskite

K2ZrSi2O7

monoklin

Hibonit

Hibonite

(Ca, Ce, La)(Al, Ti, Mg)12O19

hexagonális

Hibschit

Hibschite

Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (x = 0,2-1,5)

köbös

Hidalgoit

Hidalgoite

PbAl3(AsO4)(SO4)(OH)6

trigonális

Hidroasztrofillit

Hydroastrophyllite

(H3O, K, Ca)3(Fe2+, Mn)5-6Ti2Si8(O, OH)31

triklin

Hidrobázaluminit

Hydrobasaluminite

Al4(SO4)(OH)10 • 12-36H2O

?

Hidrobiotit

Hydrobiotite

K(Mg, Fe2+)3(Al, Fe3+)Si3O10(OH, F)2 • (Mg, Fe2+, Al)3(Si, Al)4O10(OH)2 • 4H2O

monoklin (?)

Hidroboracit

Hydroboracite

CaMgB6O8(OH)6 • 3H2O

monoklin

Hidrocerusszit

Hydrocerussite

Pb3(CO3)2(OH)2

trigonális

Hidrocinkit

Hydrozincite

Zn5(CO3)2(OH)6

monoklin

Hidrodelhayelit

Hydrodelhayelite

KCa2AlSi7O17(OH)2 • 6H2O

rombos

Hidrodresserit

Hydrodresserite

BaAl2(CO3)2(OH)4 • 3H2O

triklin

Hidrofilit

Hydrophilite

CaCl2 (?)

rombos

Hidroglauberit

Hydroglauberite

Na10Ca3(SO4)8 • 6H2O

monoklin

Hidrohalit

Hydrohalite

NaCl • 2H2O

monoklin

Hidroheterolit

Hydrohetaerolite

Zn2Mn3+4O8 • H2O

tetragonális

Hidrohonessit

Hydrohonessite

Ni6Fe3+2(SO4)(OH)16 • 7H2O

hexagonális

Hidrokalumit

Hydrocalumite

Ca2Al(OH)6[Cl1-x(OH)x] • 3H2O

monoklin

Hidroklórborit

Hydrochlorborite

Ca2B4O4(OH)7Cl • 7H2O

monoklin

Hidromagnezit

Hydromagnesite

Mg5(CO3)4(OH)2 • 4H2O

monoklin

Hidrombobomkulit

Hydrombobomkulite

(Ni, Cu2+)Al4[(NO3)2, SO4](OH)12 • 13-14H2O

monoklin

Hidróniumjarosit

Hydronium jarosite

(H3O)Fe3+3(SO4)2(OH)6

trigonális

Hidroromarchit

Hydroromarchite

Sn2+3O2(OH)2

tetragonális

Hidroscarbroit

Hydroscarbroite

Al14(CO3)3(OH)36 • nH2O

triklin

Hidrotalkit

Hydrotalcite

Mg6Al2(CO3)(OH)16 • 4H2O

trigonális

Hidrotungsztit

Hydrotungstite

WO2(OH)2 • H2O

monoklin

Hidroxiapofillit

Hydroxyapophyllite

KCa4Si8O20(OH, F) • 8H2O

tetragonális

Hidroxikankrinit

Hydroxycancrinite

Na8Al6Si6O24(OH, CO3)2 • 2H2O

hexagonális

Hidroxilapatit

Hydroxylapatite

Ca5(PO4)3(OH)

hexagonális

Hidroxilbastnäsit-(Ce)

Hydroxylbastnäsite-(Ce)

(Ce, La)(CO3)(OH, F)

hexagonális

Hidroxilbastnäsit-(La)

Hydroxylbastnäsite-(La)

(La, Ce)(CO3)(OH, F)

hexagonális

Hidroxilbastnäsit-(Nd)

Hydroxylbastnäsite-(Nd)

(Nd, Ce, La)(CO3)(OH, F)

hexagonális

Hidroxilellestadit

Hydroxylellestadite

Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH, F)2

monoklin

Hidroxilherderit

Hydroxylherderite

CaBe(PO4)(OH)

monoklin

Hidroxilklinohumit

Hydroxylclinohumite

Mg9(SiO4)4(OH, F)3

monoklin

Hieratit

Hieratite

K2SiF6

köbös

Higany

Mercury

Hg

folyadék

Hilairit

Hilairite

Na2ZrSi3O9 • 3H2O

trigonális

Hilgardit

Hilgardite

Ca2B5O9Cl • H2O

monoklin, triklin

Hillebrandit

Hillebrandite

Ca2SiO3(OH)2

monoklin (?)

Hillit

Hillite

Ca2(Zn, Mg)(PO4)2 • 2H2O

triklin

Hingganit-(Ce)

Hingganite-(Ce)

(Ce, Y)BeSiO4(OH)

monoklin

Hingganit-(Y)

Hingganite-(Y)

(Y, Yb, Er)BeSiO4(OH)

monoklin

Hingganit-(Yb)

Hingganite-(Yb)

(Yb, Y)BeSiO4(OH)

monoklin

Hinsdalit

Hinsdalite

(Pb, Sr)Al3(PO4)(SO4)(OH)6

trigonális

Hiortdahlit I

Hiortdahlite I

(Na3Ca)Ca8Zr2M2(Si2O7)4O3F5

triklin

Hiortdahlit II

Hiortdahlite II

(Na, Ca)4Ca8Zr2(Y, Zr, RFF, Na)2 (Si2O7)4O3F5

triklin

Hipercinnabarit

Hypercinnabar

HgS

hexagonális

Hisingerit

Hisingerite

Fe3+2Si2O5(OH)4 • 2H2O

amorf

Hmaralit

Khmaralite

Mg5,5Al14Fe2+2Si5Be1,5O40

monoklin

Hocartit

Hocartite

Ag2FeSnS4

tetragonális

Hochelagait

Hochelagaite

(Ca, Na, Sr)Nb4O11 • 8H2O

monoklin

Hodgkinsonit

Hodgkinsonite

Mn2+Zn2SiO4(OH)2

monoklin

Hodrushit

Hodrushite

Cu8Bi12S22

monoklin

Hoelit

Hoelite

C14H8O2

rombos

Hoganit

Hoganite

C4H8O5Cu

monoklin

Høgtuvait

Høgtuvaite

(Ca, Na)2(Fe2+, Fe3+, Ti)6(Si, Be, Al)6 O20

triklin

Hohmannit

Hohmannite

Fe3+2(SO4)2(OH)2 • 7H2O

triklin

Holdawayit

Holdawayite

Mn2+6(CO3)2(OH)7(Cl, OH)

monoklin

Holdenit

Holdenite

(Mn2+, Mg)6Zn3(AsO4)2(SiO4)(OH)8

rombos

Holfertit

Holfertite

U6+1,75TiCa0,25O7,5(H2O)3

trigonális

Hollandit

Hollandite

Ba(Mn4+, Mn3+)8O16

monoklin

Hollingworthit

Hollingworthite

(Rh, Pt, Pd)AsS

köbös

Holmquistit

Holmquistite

Li2[(Mg, Fe2+)3Al2]Si8O22(OH)2

rombos

Holtedahlit

Holtedahlite

Mg12(PO4)5(PO3OH, CO3)(OH, O)6

trigonális

Holtit

Holtite

Al6(Al, Ta)(BO3)[(Si, Sb, As)O4]3(O, OH)3

rombos

Holtstamit

Holtstamite

Ca3(Al, Mn3+)2(SiO4)3-x(H4O4)x

tetragonális

Homilit

Homilite

Ca2(Fe2+, Mg)B2Si2O10

monoklin

Homjakovit

Khomyakovite

Na12Sr3Ca6Fe3Zr3WSi25O73(O, OH, H2O)3(OH)2

trigonális

Honessit

Honessite

Ni6Fe3+2(SO4)(OH)16 • 4H2O

trigonális

Hongshiit

Hongshiite

PtCu (?)

trigonális

Hopeit

Hopeite

Zn3(PO4)2 • 4H2O

rombos

Horsfordit

Horsfordite

Cu5Sb

köbös (?)

Horváthit-(Y)

Horváthite-(Y)

NaY(CO3)F2

rombos

Hotsonit

Hotsonite

Al5(PO4)(SO4)(OH)10 • 8H2O

triklin

Howardevansit

Howardevansite

NaCuFe3+2(VO4)3

triklin

Howieit

Howieite

Na(Fe2+, Mn)10(Fe3+, Al)2Si12O31(OH)13

triklin

Howlit

Howlite

Ca2B5SiO9(OH)5

monoklin

Hörnesit

Hörnesite

Mg3(AsO4)2 • 8H2O

monoklin

Hrisztovit-(Ce)

Khristovite-(Ce)

(Ca, RFF)RFF(Mg, Fe2+)AlMn2+Si3O11 (OH)(F, O)

monoklin

Hsianghualit

Hsianghualite

Ca3Li2Be3(SiO4)3F2

köbös

Huanghoit-(Ce)

Huanghoite-(Ce)

BaCe(CO3)2F

trigonális

Huangit

Huangite

CaAl6(SO4)4(OH)12

trigonális

Hubeit

Hubeite

Ca2Mn2+Fe3+Si4O12(OH)(H2O)2

triklin

Hulsit

Hulsite

(Fe2+, Mg)2(Fe3+, Sn)BO5

monoklin

Humberstonit

Humberstonite

K3Na7Mg2(SO4)6(NO3)2 • 6H2O

trigonális

Humboldtin

Humboldtine

Fe2+C2O4 • 2H2O

monoklin

Humit

Humite

(Mg, Fe2+)7(SiO4)3(F, OH)2

rombos

Hummerit

Hummerite

K2Mg2V5+10O28 • 16H2O

triklin

Hunchunit

Hunchunite

Au2Pb

köbös

Hungchaoit

Hungchaoite

MgB4O5(OH)4 • 7H2O

triklin

Huntit

Huntite

CaMg3(CO3)4

trigonális

Huréaulit

Huréaulite

Mn2+5(PO4)2(PO3OH)2 • 4H2O

monoklin

Hurlbutit

Hurlbutite

CaBe2(PO4)2

monoklin

Hutchinsonit

Hutchinsonite

(Pb, Tl)2As5S9

rombos

Huttonit

Huttonite

ThSiO4

monoklin

Hübnerit

Hübnerite

Mn2+WO4

monoklin

Hügelit

Hügelite

Pb2(UO2)3O2(AsO4)2 • 5H2O

monoklin

Hümulit

Huemulite

Na4MgV5+10O28 • 24H2O

triklin

Hyttsjöit

Hyttsjöite

Pb18Ba2Ca5Mn2+2Fe3+2Si30O90Cl • 6H2O

trigonális

 

Web: Szujó Péter

HOM 2002

< A lap teteje / Top of Page > < Nyitó lap / Open Page >
< Történet / History > < Állandó kiállítás / Exhibition > < Gyűjtemény / Collection >
< Könyvtár > < Folyóiratunk /  Journal > < Kiadványok / Publications > < KözművelődésEducation >
< Ásványcsere / Exchange of Minerals > < Tudománytörténet / History Of Mineralogy > < Alapítványunk /  Foundation >
< Ásványfajok/ Minerals in Hungary > < Linkek / Links > < Magyar verzió/English Version > < A HOM főlapja/Open page of HOM web >